Skyldigheten att arbeta pass på ett sätt som avviker från anställningsavtalet?

2021-08-30 i Övrigt
FRÅGA
Jag har läst att detta gäller vid timanställning: "Har du...tackat ja till erbjudna jobb är du skyldig att jobba så som du och arbetsgivaren har kommit överens om." Vad är det som gäller om man inte får möjligheten att tacka ja till jobb, utan bara har blivit tilldelad pass?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Om det inte framgår något annat om skyldigheten att arbeta pass så kan anställningsavtalet läsas motsatsvis och det är således bara när arbetstagaren tackar ja till passen som denne är skyldig att arbeta dem.

Men ett annat sätt att se på detta är att om frågan angående vad som gäller angående skyldigheten att arbeta pass som arbetstagaren inte har tackat ja till inte är reglerad i anställningsavtalet så kan frågan också avgöras på annat vis. Avtal kan nämligen, utöver skriftligt och muntligt, även ingås konkludent vilket innebär att det kan ingås genom parternas handlanden. Detta innebär att om en arbetstagare tidigare har blivit tilldelad arbetspass som denne inte har tackat ja till men som denne trots det har utfört så kan det vara ett gällande avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren att arbetstagaren är skyldig att arbeta de pass som denne blir tilldelad, även om denne inte har tackat ja till dem. Detta då det kan anses att detta har ingåtts genom konkludent handlande.

Svaret är således att det beror på. Det beror på hur situationen har sett ut mellan parterna samt men även om det framgår något annat angående arbetstagarens arbetsskyldighet i avtalet!


Vänliga hälsningar,

Jessica Jacob
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1956)
2021-10-23 Kan arbetsgivare kräva tillbaka felaktigt utbetald lön?
2021-10-21 Arbetsgivarens rätt att kräva frånvaroanmälan
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?

Alla besvarade frågor (96515)