Skyldighet för montör att åtgärda fel på vara?

2017-08-15 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag har enskild firma och har anlitat en VVS-firma reg som AB och dessa har kopplat in en solfångare för uppvärmning av en utomhuspool för min kunds räkning som är privatperson. VVS-firman köpte slangar och kopplingar för solfångaren och kopplade in dessa. Jag fick en faktura på jobbet där det står "material" och "inkoppling av solfångare". Montaget utfördes i mitten på juli 2016. Fakturadatum 28 juli 2016. Är VVS-firman förpliktigad enligt lag att åtgärda felet och stå för eventuella kostnader? Jag har idag 15 augusti mejlat firman om läckaget. Det finns inget skriftligt avtal eller offert. Endast faktura.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga såhär: Du säljer solfångare och har kommit överens med poolägaren att låta en VVS-firma montera den. Sedan har något läckage skett som har skadat solfångaren. Nu undrar du om VVS-firman måste stå för felet.

Om detta inte är din fråga, så är det större risk att mitt svar är fel men det är min bästa gissning enligt informationen du gett.

Vad som gäller

Montören är i detta fall att anse som anställd hos dig. Konsumentköplagen gäller eftersom köpet av solfångaren är en större del av din förpliktelse än monteringen och kunden är en konsument, alltså en privatperson (2 § 2 stycket konsumentköplagen). Ett läckage är ett fel enligt 16 §. Om läckaget upptäcktes inom 6 månader från att solfångaren installerades och inte beror på att säljarens oförsiktighet, så antas det bero på dig eller montören (20 a §).

Oavsett om felet beror på dig eller montören så blir du skyldig att åtgärda det eftersom det är dig poolägaren har ett avtal med, inte montören. Du kan använda dig av montören för att åtgärda felet. Om felet beror på montören så har du s.k. regressrätt mot denne och kan kräva att hen betalar för hela reparationen. Om montören vägrar åtgärda felet så får du skicka en räkning till denne för att någon annan åtgärdar det eller i sista hand på hela jobbet och priset för solfångaren, om det inte går att reparera.

Vad du bör göra

Försäkra poolägaren om att du kommer att reparera felet. Sedan får du montören att göra detta. När felet är åtgärdat så skickar du fakturan till montören. Antagligen löser sig problemet här.

Om montören inte vill betala så hänvisar du till regressrätten. Denna finns inte uttryckligen i någon paragraf men är en köprättslig grundprincip. Om montören vägrar betala så bör du anmäla detta till tingsrätten genom en stämningsansökan. Inför detta rekommenderar jag att du söker hjälp av vår juristbyrå. Dessa kostnader täcks av motparten om denne förlorar rättegången.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss på Lawline i framtiden när du behöver juridisk hjälp! Vi erbjuder premiumrådgivning för företag och expressfrågor när du behöver ett garanterat snabbt svar.

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1320)
2021-12-02 Kan jag enligt konsumentköplagen kräva ersättning av säljaren för uppkomna reparationskostnader?
2021-12-01 När övergår risken för en vara på köparen?
2021-12-01 Skadestånd om säljaren inte kan leverera varan
2021-11-30 Kan jag häva köp av gardiner på grund av en skarv?

Alla besvarade frågor (97674)