Skyldighet för misstänkt att infinna sig på rättegång. Även gemensam straffskala

FRÅGA
Hej,Jag är misstänkt för Bokföringsbrott, försvårande av skattebrott & näringspenningtvätt.Värdet uppgår till ca 390 000 kronor. Vad kan det bli för påföljd?Rättegången är bestämd och måste jag gå? Kan min försvarare föra min talan? Problemet är det att jag har precis startat företag och har ingen som helst möjlighet att ta ledigt nu när jag också precis knutit samarbeten.Vet inte vad jag ska göra, riskerar hela företaget om jag är borta en dag. Hjälp!!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Straffskalan för bokföringsbrott av normalgraden är fängelse mellan 14 dagar och två år (11 kap 5 § brottsbalken). Beloppet talar inte för att det ska vara grovt bokföringsbelopp, även om andra faktorer såsom systematisk brottslighet eller ett långt tidsförlopp kan innebära att brottet är att anse som grovt. Den saken vet jag dock inget om.

Straffskalan för försvårande av skattekontroll av normalgraden är böter till fängelse två år (10 § skattebrottslagen).

Straffskalan för näringspenningtvätt av normalgraden är fängelse i mellan 14 dagar och två år (7 § lagen om straff för penningtvättsbrott).

Jag antar att brottsligheten rör sig om ett och samma skeende. När en och samma gärning utgör brott enligt olika paragrafer brukar man säga att ett av brotten konsumerar de andra, och man döms då som huvudregel för det av brottet med svårast straffskala, om det inte finns skäl att göra annorlunda. Rör det sig däremot om olika gärningar, finns en gemensam straffskala för de samlade brotten. Den är i ditt fall – förutsatt att inget av brotten utgör grovt brott – fängelse i mellan 14 dagar och tre år (26 kap 2 § brottsbalken).

Som huvudregel är du skyldig att personligen infinna dig vid rättegången. Endast om målet kan avgöras även om du inte infinner dig vid rättegången, och det kan antas vara utan betydelse för utredningen om du är där eller inte, är du inte skyldig att infinna dig (21 kap 2 § rättegångsbalken).

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parter i rättegången (95)
2019-09-29 Kan en målsägande åtalas utan att bli kallad till huvudförhandlingen?
2019-08-31 Att dra tillbaka en polisanmälan innan rättegång
2019-07-30 Begå mened som part i brottmål?
2019-07-29 Får man som tilltalad vittna under ed i brottmål?

Alla besvarade frågor (75518)