FrågaKÖPRÄTTKöplagen30/04/2015

Skyldighet att upplysa om två år gammal åtgärdad fuktskada

Hej,

Vi skall sälja vår bostadsrätt inom en snar framtid. För två år sedan hade vi en fuktskada i köket vilket vi åtgärdade med hjälp av Anticimex, som torkade, ställde tillbaka, återställde köket och dokumenterade att fuktskadan var åtgärdad och inte längre existerade.

Skall jag upplysa kommande köpare om detta? Felet är åtgärdat och dokumenterat.

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Bostadsrätt utgör lös egendom och försäljningen omfattas därför av köplagen eftersom den sker mellan två konsumenter. Enligt 17 § ska varan, dvs. lägenheten stämma överens med vad som följer av ditt avtal med köparen.

Skulle lägenheten avvika från vad ni avtalat eller om lägenheten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta är varan att anse som felaktig enligt 17 § tredje stycket. Fel anses även föreligga om lägenheten inte stämmer överens med de uppgifter som säljaren lämnat vid marknadsföringen av lägenheten enligt 18 §. Köparen får enligt 19 § inte åberopa något han måste antas ha känt till vid köpet som ett fel.

I ditt fall innebär dessa regler att lägenheten måste vara i det skick som ni har avtalat med köparen. Om lägenheten avviker från avtalet kan köparen reklamera lägenheten enligt 32 §, kräva avhjälpande enligt 34 §, prisavdrag eller hävning enligt 37 §.

För att undvika framtida olägenheter är det säkrast att upplysa om fuktskadan innan köpet sker. Underrättelsen bör inte orsaka några större problem eftersom felet är åtgärdat. Om du upplyser om skadan utgör den en del av avtalet och du kommer därför inte bli ansvarig om problem föranledda av fuktskadan senare skulle uppstå. Köparen ingår då avtalet med vetskap om fuktskadan och kan därför inte göra sig som säljare ansvarig för detta.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice WalldovRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo