Skyldighet att testa barn för Corona och hålla barnet hemma?

Hej!

Vad kan jag göra då min dotters pappa säger till dottern att jag inte vill ha henne hemma hos mig?

Hans ex låg inne på sjukhus för hon hade Corona och han var tvungen att ta sonen och min dotter var dör samtidigt. Nu efter 17 dagar har min dotter blivit förkyld och sa att jag ville att de skulle gå och testa sig. Men han vill lämna henne på skolan på måndag och sen ska hon komma till mig!

Vet inte vart jag ska vända mig eller hur jag ska göra . Ska jag ta min dotter eller är det bäst att hon stannar hos honom ?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur ni ska hantera situationen då dottern kan ha Corona, om hon ska stanna kvar hos pappan eller åka hem till dig.

Corona situationen är "ny" och det finns inget lagstiftning som reglerar i detalj hur människor ska agera i olika situationer som kan uppkomma. Det finns mer allmänna bestämmelser i smittoskyddslagen. För att få mer detaljerad information om exempelvis testning och hur man ska agera när en familjemedlem har symtom, behöver man vända sig till folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer. I mitt svar kommer jag först att skriva om skyldigheterna enligt smittskyddslagen för att sedan gå igenom de allmänna råden. Avslutningsvis kommer jag skriva vad som gäller i ert fall.

Skyldigheter enligt smittskyddslagen
Varje person har en skyldighet att förebygga smittspridning. En person är skyldig att vara uppmärksam och att vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar (2 kap 1 § smittskyddslagen). Om man vet eller tror att man är smittad av någon sjukdom måste man vidta åtgärder för att skydda andra från att smittas (2 kap 2 § smittskyddslagen). Dessutom har den som tror sig vara smittad en skyldighet att varna andra personer som han eller hon kommer i kontakt med som kan riskera att smittas (2 kap 2 § smittskyddslagen).

Varje person har alltså dessa skyldigheter enligt lag. Alla måste hjälpa till att minska risken för att sjukdomen sprids. Det gör man bl.a. genom att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer
Jag kan här inte skriva exakt vad som gäller i er situation eftersom att folkhälsomyndigheten i samråd med smittskyddsläkaren i regionen kan besluta om skärpa allmänna råd i en viss region.

Följande står på folkhälsomyndighetens hemsida angående förskolebarn:
"Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte att barn i förskoleålder testas vid symtom på covid-19. (För barn i grundskolan rekommenderas i första hand testning. I de fall så inte sker, exempelvis för att regionen där man bor har valt en annan ålder för testning, gäller rekommendationerna nedan även för dessa barn).

Vid symtom behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn.

Om sju dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola och annan verksamhet även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller snuva). Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle."

Det går att läsa mer om lokala råd och allmänna råd på folkhälsomyndighetens hemsida.

Vad kan du göra?
Varje person har en skyldighet enligt smittskyddslagen att förebygga smittspridningen. Varje person bör följa folkhälsomyndighetens allmänna råd om hur man ska agera om någon är sjuk. Din dotters pappa bör alltså följa rekommendationerna som gäller i er region och ta sitt ansvar för att minska smittspridningen. Vid osäkerhet om hur man ska hantera en viss situation skulle jag rekommendera dig (eller pappan) att ringa till 1177 vårdguiden.


Hoppas du fått svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Hälso- och sjukvård? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”