Skyldighet att ta emot återbäring av deposition i kontanter?

2021-07-13 i Avtal
FRÅGA
I samband med att jag flyttade ut från en hyrd lägenhet fick jag inte tillbaka erlagd deposition som jag swishade till hyresvärdens konto vid inflyttningen. Hyrevärden har därefter sagt att han nu avser att återbetala beloppet, men endast kontant. Det har samtidigt framkommit mycket belastande uppgifter om mannens tidigare beteenden. Jag önskar därför inte träffa honom alls, och jag önskar att beloppet överförs till mitt bankkonto.Fråga: Är jag skyldig att acceptera att pengarna återlämmnas kontant?
SVAR

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du erlade en deposition till din hyresvärd via swish och att hyresvärden nu avser att återbära depositionen genom en kontant betalning. Du undrar nu om du är skyldig att ta emot pengarna kontant eller om du har rätt att få pengarna utbetalda till ditt bankkonto i stället. Det är utifrån frågan ovisst huruvida ni har avtalat något i frågan om vilka betalningsmetoder som ska godtas mellan er.

Kontanter är ett lagligt betalningsmedel, men mellan privatpersoner råder avtalsfrihet

Som utgångspunkt kan konstateras att sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken är lagliga betalningsmedel (5 kap. 1 § 2 st. Riksbankslag). Det innebär som huvudregeln att man behöver ta emot kontanter som betalningsmedel.

Från denna huvudregel görs emellertid undantag för samhällets civilrättsliga parter (privatpersoner och företag), som själva mellan och med varandra får avtala om i vilken form betalningar ska göras. Två vanliga exempel är att butiker väljer att inte acceptera kontanta betalningar och privatpersoner endast accepterar swish vid köp på Blocket. Privatpersoner och företag har alltså avtalsfrihet i frågan om vilka betalningsmedel som godtas vid transaktioner. Här kan du se ett annat svar på Lawline som exemplifierar de civilrättsliga parternas avtalsfrihet i kontantfrågan.

I offentligrättsliga förhållanden, alltså mellan staten och den enskilde, är rätten att avtala bort kontanter som betalningsmedel begränsad. Det innebär till exempel att ett allmänt sjukhus under regionalt styre eller även Polismyndigheten inte kan vägra att ta emot kontanta betalningar.

Dina möjligheter beror på om ni har avtalat något i kontantfrågan

I ditt fall är det fråga om ett civilrättsligt förhållande mellan hyresvärd och hyresgäst, vilket innebär att du och din hyresvärd har avtalsfrihet i frågan om huruvida kontanta transaktioner mellan er ska godtas. Av din fråga framgår det inte om ni har avtalat något i frågan om vilka betalningsmetoder som ska godtas mellan er, men eftersom du överhuvudtaget ställer frågan antar jag att ni inte har sagt något.

För att du ska ha möjlighet att vägra att depositionen återbärs genom en kontant betalning, måste det mellan dig och hyresvärden finnas ett avtal eller annan överenskommelse om att depositionen inte ska återbäras kontant. En sådan överenskommelse kan även framgå indirekt, till exempel genom att det är bestämt att depositionen ska återbäras via Swish. Då utesluts en kontant betalning som godtagbart alternativ.

Att du, utan protest från hyresvärden, swishade depositionen efter hyresavtalets ingående, torde inte vara tillräckligt för att hävda att ett konkludent avtal om betalningsmetod föreligger mellan er. Ett konkludent avtal innebär ett avtal som inte formellt har slutits men som ändå anses föreligga på grund av att parterna konformt agerar som om ett avtal med vissa villkor finns.

Finns det däremot en överenskommelse mellan er om att du skulle erlägga depositionen via Swish och inte med kontanter, finns det ett visst utrymme för att hävda att överenskommelsen också syftar till att reglera betalningsmetoden för depositionens återbäring. Det är, enligt min mening, ganska troligt att en domstol skulle finna att ett sådant avtalsvillkor, i avsaknaden av andra villkor, ska tolkas som att depositionen även ska återbäras via Swish.

Gå igenom hyresavtalet och andra handlingar

Min rekommendation är att du går igenom hyresavtalet och andra handlingar mellan dig och hyresvärden och letar efter ett villkor som reglerar betalningsmetoden för depositionen. Om ett sådant villkor inte finns, föreligger mellan dig och hyresvärden troligen inget avtal om att kontanter inte ska godtas för depositionens återbäring. I sådant fall måste du tolerera att deposition återbärs kontant. Hittar du däremot ett sådant villkor eller annan korrespondens mellan dig och hyresvärden som indikerar att det mellan er var underförstått att depositionen varken ska betalas eller återbäras med kontanter, finns det goda möjligheter för dig att kräva att beloppet swishas till dig eller sätts in på ditt bankkonto.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob Westin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1533)
2021-09-14 Tilläggsavgift för fel bevis på rätt till studentrabatt
2021-09-07 Har en annonssajt rätt att neka annonsering?
2021-09-06 Har du rätt att få tillbaka pengar om du har glömt stänga av parkeringen?
2021-09-05 Konsument som vill utnyttja sin ångerrätt eller häva ett köp

Alla besvarade frågor (95665)