Måste man ta emot kontanter?

2019-10-25 i Avtal
FRÅGA
Frågeställaren citerar en annan fråga ställd på Lawline som anger att ett bibliotek inte måste ta emot sedlar och mynt vid betalningar med motivering att biblioteket har avtalsfrihet.Hur kan de avtala bort skyldigheten att ta emot kontanter?Med vilket lagstöd?Är det inte så att ett avtal är något som ingås mellan två parter där båda parterna är överens?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Som framgick i svaret till den fråga du länkade till så följer det av 5 kap. 1 § i riksbankslagen att sedlar och mynt är giltiga betalningsmedel. Det innebär att om någon är skyldig någon annan pengar så kan den skyldige personen kräva att få betala med kontanter om inte annat har överenskommits. Som nämndes i det tidigare svaret så kan detta avtalas bort, man kan alltså komma överens om att betalning ska ske genom överföring från ett bankkonto exempelvis.

Vad som är mycket viktigt att skilja mellan är dock skyldigheten att ta emot kontanter från någon som är skyldig dig pengar å ena sidan och huruvida man har en skyldighet att ingå avtal från första början å andra sidan. Här är ett exempel som får illustrera frågan.

Låt oss säga att du befinner dig på en restaurang. Du beställer mat och dryck och blir serverad, i och med detta har du blivit skyldig restaurangen pengar som du ska betala när kvällen är över och du ber om notan. När servitören kommer för att ta betalt säger du att du vill betala med kontanter. Detta har du rätt till och anledningen är att du anses ha ingått ett avtal med restaurangen om att du ska bli serverad mat och sedan betala efteråt utan att det på något sätt har överenskommits på vilket sätt betalning ska ske. Då träder lagen in och anger att sedlar och mynt är giltiga betalningsmedel. Restaurangen har ingått ett avtal utan att avtala specifikt om hur betalning ska ske och måste då acceptera vad lagen säger.

Låt oss nu säga att du kommer till en restaurang och blir informerad om att dom endast tar kort. Skulle du då sätta dig ned och beställa in mat så anses du ha ingått ett avtal som specifikt reglerar hur betalning ska ske, nämligen med kort. Om du säger att du endast kan tänka dig att betala med kontanter så kan restaurangen vägra att servera dig med hänvisning till sin avtalsfrihet. Det står alltså restaurangen fritt att endast vilja ingå i avtal där det har avtalats om att betalning ska ske med kort.

Utgångspunkten är alltså att ingen måste ingå i ett avtal som dom inte vill gå med i, den som före avtalsbundenheten kräver kortbetalning kan alltså göra detta. Vad som inte är möjligt är att neka kontanter efter avtalsbundenhet om man inte har nämnt detta i samband med ingåendet av avtalet.

Hoppas detta ger klarhet i frågan, med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1331)
2020-08-05 Måste fullmäktige inneha en framtidsfullmakt i originalform? Måste en framtidsfullmakt registreras för att träda i kraft?
2020-08-03 hur ska man skriva ett kontrakt om lån mellan två privatpersoner?
2020-08-03 Kan man avtala om en framtida anställning?
2020-07-31 Svarsblankett juridiskt bindande?

Alla besvarade frågor (82647)