Skyldighet att ta bort grenar på grannens tomt?

2017-11-26 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Jag skulle nyligen lägga om taket på mitt uthus (som läckte). En del av taket täcktes av grenar från småträd/sly som tillhör grannen. Jag har förstått att jag har rätt att ta bort de grenar som fanns på min fastighet men nu blev det så att de som gjorde jobbet tog bort lite småträd/sly som fanns på grannens mark. Min fråga är om grannen har haft någon skyldighet att ta bort grenar som legat på och som då också skadat mitt uthustak för att förebygga skada? Finns det några bestämmelser om det i jordabalken?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relationen mellan grannar regleras i jordabalkens 3 kap. (JB).

Till att börja med så är din uppfattning korrekt avseende din rätt att ta bort de grenar som fanns på din tomt (3 kap. 2 § JB)

Vad sedan gäller skyldigheten för din granne att i förebyggande syfte ta bort dessa grenarna saknas det uttryckliga regler om detta, däremot finns det en allmän princip som gäller för alla, om skyldigheten att ta skälig hänsyn till sin omgivning innefattande sina grannar (3 kap. 1 § JB). Att ta bort de överhängande grenar som fanns på din tomt i syfte att förhindra skada är en sådan skyldighet som kan tänkas omfattas av denna princip.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar är du välkommen att vända dig till oss på nytt.

Vänligen,

Ellen Widgren Axmark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?