Skyldighet att informera grannar vid jakt

2019-11-27 i Jakt
FRÅGA
Är jag skyldig att informera grannar som bor/hyr på gården att jakt kommer att ske på min gärd? landet
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Innan jag besvarar din fråga kommer jag först kort redogöra för vad jakträtten innebär.

Regler om hur jakt ska bedrivas och vem som får jaga finns bl.a. i jaktlagen.

Jakträtten

Du som fastighetsägare har jakträtt på din fastighet enligt 10 § jaktlagen. Jakträtten innebär att du har rätt att tillgodogöra dig allt vilt både genom jakt och det som påträffas dött. Undantag gäller för utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter enligt 25 § jaktlagen eller om jakträtten är inskränkt genom regler om jakt t.ex. inom detaljplanerat område.

Viktigt vid jakt

Jakten ska bedrivas på ett sätt så att viltet inte utsätts för onödigt lidande eller så att människor och egendom inte utsätts för fara enligt 27 § jaktlagen. Om en person skulle bryta mot bestämmelsen kan hen dömas för djurplågeri, allmänfarlig vårdslöshet eller framkallande för fara för annan enligt brottsbalken står det i 45 § jaktlagen.

Sammanfattning

Säkerheten för människor och egendom får inte äventyras enligt 45 § jaktlagen. Bestämmelsen föreskriver aktsamhet mot människor och egendom. Även om det inte finns en uttrycklig skyldighet kan det med bakgrund för det anförda vara bra att informera personerna som bor på din mark att du ska bedriva jakt, för att vara på den säkra sidan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Narin Melazade
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Jakt (36)
2021-11-03 Tillfaller jakträtten dödsboet om jakträttsinnehavaren avlider?
2021-10-31 Jakt på samägd fastighet
2021-10-31 Får jag jaga rådjur på min fastighet?
2021-08-24 Uppsägning av jakträtt - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (97694)