Skyldighet att genomgå urinkontroll

2019-05-29 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Har man rätt att avstå från urinprov på hälsoundersökning via jobbet? Ska visst göra en hälsoundersökning där det sägs att man ska lämna ett urinprov men kan man avstå den och göra salivtest eller MÅSTE jag lämna urinprov?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ditt fall aktualiserar ett flertal lagar, vilket kommer att redogöras för nedan.

Är du skyldig att genomgå en urinkontroll?

Av 2 kap. 6 § första stycket regeringsformen framgår att var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp, exempelvis urinprov eller dylikt. Som huvudregel är du alltså inte tvungen att lämna ett urinprov. Det finns dock ett undantag till detta i 30 § lagen om offentlig anställning. Av detta lagrum framgår att om en arbetstagare har arbetsuppgifter där brister i arbetstagarens hälsotillstånd medför risk för människors liv, personliga säkerhet eller hälsa eller för betydande skador på miljö eller egendom, är arbetstagaren efter en särskild uppmaning av arbetsgivaren skyldig att genomgå hälsoundersökningar. Paragrafen gäller främst för personal i säkerhetstjänst, såsom anställningar inom försvaret samt vissa anställningar som polis, bussförare, flygtrafikledare, tulltjänsteman med flera. Denna bestämmelse gäller dock inte anställda på den privata sektorn.

I praktiken kan din arbetsgivare aldrig tvinga dig att genomgå en urinkontroll, om det inte är så att det står i ditt anställnings- eller kollektivavtal att du är skyldig att genomgå dessa kontroller. En sådan reglerad skyldighet kräver dock att din arbetsgivares behov av kontrollerna väger tyngre än din personliga integritet. Arbetsgivarens behov är vanligtvis säkerhet på arbetsplatsen. Finns inte en sådan bestämmelse i avtalet är du alltså inte skyldig att genomgå urinkontrollen. Du har alltså möjlighet att lämna ett salivtest istället.

Notera dock att en vägran från din sida om att inte genomgå dessa kontroller kan utgöra en saklig grund för uppsägning enligt 7 § lagen om anställningsskydd.

Sammantaget råder jag dig att se över ditt anställnings- och kollektivavtal och i tveksamma fall höra av dig till facket.

Hoppas detta gav svar på er fråga!

Med vänlig hälsning,

Narin Banaee
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1721)
2020-05-23 Advokatyrket och juridisk utbildning.
2020-05-21 Anställningsavtal över telefon
2020-05-11 Hur många anställningar får man ha hos samma arbetsgivare?
2020-05-10 Vad kan man göra om man har blivit misshandlad på jobbet?

Alla besvarade frågor (80218)