Skyldighet att förhandla med facket?

FRÅGA
Hej,Vad innebär i realiteten 10§ MBL i avseende förhandlingsplikten för arbetsgivare gentemot facket?Vi driver ett mindre företag inom välfärdsbranschen och vi har ett fåtal fackanslutna anställda. Företaget har inte tecknat kollektivavtalVi följer dock med några få avsteg gällande kollektivavtal. Anledningen till avstegen kan kopplas till verksamhetens art men vi följer avtalet gällande sådant som löner och arbetstid.Samtliga avsteg är gjorda i i samförstånd med de anställda och de anser det inte nödvändigt med kollektivavtal då de har god insyn i verksamheten med hög grad av medbestämmande.Nu har facket begärt förhandling då man vill sluta kollektivavtal.Visst, vi kan "förhandla" men vår avsikt är inte att sluta kollektivavtal och en eventuell förhandling kommer mynna ut i detta beslut från vår sida. För om jag förstår det hela rätt är beslutet i slutändan vårt?Jag hittar inget om sådant som viten om man inte förhandlar.MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 10 § MBL regleras det som kallas för den allmänna förhandlingsrätten. Allmän förhandling delas i sin tur upp i avtalsförhandling och tvisteförhandling. I detta fallet skulle det gälla en avtalsförhandling gällande kollektivavtal. Det är en förhandling och det finns således inget krav på att ni ska komma överens om ett visst beslut. Då facket har påkallat en förhandling enligt 10 § MBL uppstår dock en förhandlingsskyldighet för er som motpart enligt 15 § MBL.

Det finns inget krav på att ni ska ingå något avtal under förhandlingen. En part kan således ha som utgångspunkt i en förhandling att man inte vill sluta avtal i en fråga eller med en viss organisation, men detta fråntar inte parten skyldigheten att medverka i en förhandling. Om en part bryter mot förhandlingsskyldigheten kan denne dock bli skadeståndsskyldig enligt 54 § MBL.

Hoppas att detta var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Erik Olshov
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (653)
2020-05-30 Har arbetsgivaren rätt att skjuta upp utbetalningar av lön?
2020-05-30 Har arbetstagaren rätt att få betalt även om den blir hemskickad?
2020-05-29 ​Arbetsgivarens skyldighet vad gäller uttalanden.
2020-05-26 Ej utbetald slutlön

Alla besvarade frågor (80615)