Skyldighet att förhandla innan skiljedomsförfarande?

2019-03-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
i ett avtal står följande:Vid tvist som inte kan lösas genom förhandlingar skall tvisten lösas genom skiljedomVad innebär detta?Är parterna tvingade att ställa upp och förhandla?Är det att tala med varandra tex en minut och konstatera att man har olika åsikter?Eller är det att man är tvingad till en noggrann genomgång av vad tvisten gäller och försöka att hitta lösningar på tvisten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som huruvida man är skyldig att försöka lösa tvisten genom förhandling innan man går till skiljedomstol.

Att det står i ett avtal att tvist som inte kan lösas genom förhandlingar ska lösas genom skiljedom är mer en formulering som tyder på att det är just de omständigheter som tvistas om som ska prövas och inte annat som parterna är överens om. För att veta om en tvist föreligger måste parterna givetvis ha någon typ av kommunikation och därför förhandling men min uppfattning är att det inte föreligger någon större skyldighet att förhandla. Det räcker med att konstatera att parterna har olika uppfattningar och man inte är beredd att förlika för att frågan ska prövas vid en skiljedomstol. Det krävs alltså ingen större förhandlingsskyldighet.

Med vänliga hälsningar,
Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (986)
2020-02-26 Är det värt att starta en process?
2020-02-26 Misstänkt för brott - vad kan jag göra?
2020-02-26 Kan en målsägande lägga ned ett åtal?
2020-02-26 Fråga om anmälan för förtal och bevisning

Alla besvarade frågor (77572)