Skyldighet att ersätta tidigare ägare för avlivad hund

Jag har haft en omplacerings hund i 1,5 år men efter att hunden varit sjuk och fått ändrat beteende och började visa aggressivitet samt sluta äta så välbesökt jag som ägare att avliva. Men jag kontaktar aldrig förra ägaren som påstår att enligt köpeavtalet skulle jag kontakta dom men eftersom situationen var stressande hade jag inte tid. Nu hotar förra ägaren med anmälan till polisen och myndigheter. Vad ska jag göra och vad har jag gjort för fel?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det lättaste svaret är att konsekvenser av att bryta mot kontraktet brukar vara reglerat i själva köpeavtalet. Står det någonstans i avtalet att du var skyldig att höra av dig och erbjuda tidigare ägare att köpa tillbaka hunden vid sjukdom eller om du skulle sälja eller avliva den, ja då har du nog begått ett kontraktsbrott, alltså brutit mot det ni kommit överens om.

Står det inget sådant i kontraktet utan det handlar om en muntlig överenskommelse så blir det förstås svårare för den tidigare ägaren att styrka att du handlat felaktig på ett sätt att hen skulle få någon kompensation för det. Det som gäller då är allmängiltiga skadeståndsregler enligt skadeståndslagen (SkL). Förutsättningen för att den tidigare ägaren ska ha någon rätt till ersättning är dock att man reder ut vad exakt personen menar sig ha lidit för skada. Emotionella skador ersätts nämligen inte utan det handlar om att den tidigare ägaren ska ha lidit en skada i form av förlusten av värdet på själva hunden eller kanske förlusten av värdet om de tagit tillbaka hunden och sålt den till någon annan. Men det förutsätter att du ska ha haft en skyldighet att göra det! Med den givna informationen blir detta dock svårt att svara på.

Det jag kan svara på är dock det här: om du på pappret ägde hunden så har inte polisen någonting med ärendet att göra eftersom inget brott begåtts utan detta är ett privaträttsligt förhållande, alltså det handlar om vad ni som privatpersoner kommit överens om och huruvida någon brutit mot detta är inte upp till polisen att avgöra utan deras skyldighet innefattar enbart att utreda brott. Både du och din motpart kan däremot få saken prövad i domstol i ett civilmål där man helt enkelt bestämmer vem det är som gjort fel utifrån vad ni kommit överens om och om det uppkommit någon skada som gör att du måste ersätta den tidigare ägaren.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

AnnaSara JariusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Rättsverkningar vid avtalsbrott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000