Skyldighet att anmäla pågående brott

FRÅGA
Hej en liten fråga en kompis till mig hade kniv på sig o gick o rispade bilar vad ska man göra då om man ser det.
SVAR

Hej!

Det brott din kompis skulle kunna göra sig skyldig till genom att rispa bilar med en kniv är skadegörelse, se BrB 12:1. I Sverige har vi ingen lagstadgad skyldighet att själv ingripa eller angripa ett pågående brott, under förutsättning att man inte befinner sig i garantställning exempelvis som förälder. Det är således straffritt för dig att själv inte stoppa din kompis från att rispa på bilarna.

I BrB 23:6 st 1 regleras däremot en skyldighet att anmäla eller avslöja brott som är å färde. Att ett brott är å färde innebär att det finns en skyldighet att anmäla brott som är under pågående, men som huvudregel ännu inte är fullbordat. Detta innebär att du inte skulle behöva avslöja din kompis om du fått reda på rispandet av bilarna i efterhand i och med att brottet då inte är å färde. I ditt fall är du på plats under brottet det vill säga att brottet är å färde, då har du en skyldighet att anmäla detta. En förutsättning för att krav på anmälan skall kunna ställas är att en sådan anmälan kan göras utan fara för anmälaren själv eller någon av dennes närmaste.

Med vänliga hälsningar

Felicia Idbrant
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (109)
2020-06-30 Hur anmäler jag en person som orsakade skada hos oss?
2020-06-30 Är stenkastning mot fönster ett brott och vad kan straffet bli?
2020-06-25 Skadegörelse vid fotbollspel
2020-05-26 Om man krossar en fönsterruta till ett skyltfönster, vad kan det bli för straff?

Alla besvarade frågor (81689)