Skyldig att betala tillbaka bruttobeloppet vid felaktig utbetald lön?

2020-06-29 i Övrigt
FRÅGA
Hej!Jag skrev ett avtal med ett företag som jag sa upp i mars innan jag hann börja jobba. Det ska vara riktigt enligt uppsägningstid osv. Nu fick jag en felaktig lön utbetald trots att jag aldrig jobbat där och nu kräver de att jag ska betala tillbaka den summan (vilken är förståeligt) men även skatten och det kan väl inte vara meningen att jag ska behöva ligga ute med pengar när jag aldrig ens jobbat där? Hur ska man gå tillväga för att bestrida detta och hur kommer det gå med min skatt så den inte blir missvisande. Jag vill verkligen inte ligga ute med pengar när det är företaget som jag aldrig jobbat hos som har brustit i sina egna rutiner. Hade ju varit en sak om det var min arbetsplats men nu är det ju tydligt att jag inte jobbat där.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med kommer jag att gå igenom principen condictio indebiti, vilken är en allmän avtalsrättslig princip som rör återbetalningsskyldighet av en felaktig utbetalning. Principen är inte reglerad i lag, men går att tillämpa på förhållandet mellan en arbetsgivare och arbetstagare. Principen gäller felaktiga utbetalningar generellt, varför den är aktuell även om du tekniskt sett inte är anställd av företaget än.

Vad innebär condictio indebiti?

Enligt denna princip är en arbetstagare alltid skyldig att betala tillbaka felaktigt utbetald lön till sin arbetsgivare, förutom då arbetstagaren kan hävda att han eller hon mottagit pengarna i god tro samt därefter spenderat dem. För att vara i god tro ska du inte ha misstänkt eller haft anledning att misstänka att du fått en felaktig utbetalning. Detta är en objektiv bedömning. Av din fråga framgår det att du är medveten om att det gäller en felaktig utbetald lön, varav du blir återbetalningsskyldig för denna.

Brutto- eller nettolön?

Från och med den 1 januari 2019 så gäller nya regler för arbetsgivare. De pengar som betalas in till Skatteverket har betalats in från arbetsgivaren, men för din räkning. Skatteavdraget tillhör alltså dig och inte arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan därför inte begära tillbaka beloppet till sig. Det inbetalda beloppet återfår du sedan vid den slutliga skatteberäkningen.

Sammanfattning:

Vid en felaktig utbetalning så har man en skyldighet att betala tillbaka beloppet. Är det en felaktig lön så kan arbetsgivaren kräva tillbaka bruttobeloppet. Mellanskillnaden fås sedan tillbaka vid den slutliga skatteberäkningen. Jag förstår att du inte vill ligga ute med pengarna, men även om det kan verka konstigt så har arbetsgivaren rätt att kräva tillbaka lönen brutto. Du kan även kontakta någon av Lawlines jurister här om du vill ha ytterligare hjälp.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1835)
2021-01-26 Får arbetsgivaren basera lönen på ett provresultat?
2021-01-25 Sänka heltidsanställning men ha kvar timanställningar
2021-01-20 Hur lång tid i förväg har jag rätt till schema?
2021-01-20 Ensidigt ändra arbetstagarens lön

Alla besvarade frågor (88528)