Skyldig att betala sambons skulder

FRÅGA
Är jag skyldig att betala ett lån som står i min sambos namn vid en separation?Jag och min sambo ska separera. Han har ett större banklån och ett par stycken kreditlån som står i hans namn. Vi bor i en hyreslägenhet och har inga direkta tillgångar. Han menar nu på att jag är skyldig att betala hälften på detta lån och dessa kreditskulder. Stämmer det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Nej. Din sambos skulder är hans egna och du har i regel ingen skyldighet att betala hans skulder.

Det som händer vid en separation mellan sambor är att det sker en bodelning enligt sambolagen (SamboL) 8 §. Likt den bodelning som sker i äktenskap lägger man samman det som är samboegendom och så drar man bort skulderna enligt 12-13 §§ SamboL. Dock skiljer sig det som är samboegendom från vad som är giftorättsgods. Enligt 3 § SamboL så är samboegendom gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk. Bohag räknas som t ex möbler, köksutrustning och inredning, alltså sådant som kan räknas till det gemensamma hushållet.

Dock är det så att enligt 13 § 2 st. SamboL får sambon enbart ta ur samboegendomen för att betala skulder om skulden har att göra med ett inköp som kan räknas som samboegendom. Det innebär alltså kort sagt att köper ni något gemensamt under förhållandet som kan räknas som samboegendom men endast den ena sambon står på köpet så har den rätt att avräkna skulden från den gemensamma samboegendomen. Det betyder inte att du är skyldig att betala någon annans skulder. Det är en huvudregel, till och med inom äktenskapen, att den som tar på sig skulden är även den som har ansvar för att betala den.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll