Skyddas SGI under studier utan CSN-stöd?

Jag undrar över skydd av SGI i samband med studier. Undrar vad som gäller givet att man studerar minst halvfart på studiemedelsberättigad utbildning och inte klarar studierna? Skyddas min SGI fortsättningsvis? Att bli utan CSN-stöd vet jag, men vad är det som gäller när det kommer till SGIn?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av Socialförsäkringsbalken (2010:110), förkortat SFB.


Kort om SGI

Det verkar som att du har själv koll på vad SGI är, men tänkte dra lite kort om det så att vi är på sammma sida. SGI, sjukpenninggrundande inkomst, är ett belopp som ligger till grund för bland annat sjukpenning och föräldrapenning. Det räknas fram av Försäkringskassan och motsvarar en prognos för vad man kan antas få för inkomst under en viss tidsperiod, 25 kap 2-3 §§ SFB.


SGI-skydd vid studier

Huvudregeln är att om förvärvsarbetet som någon har avbryts så blir deras SGI lika med noll. SGIn skyddas dock till exempel under den tid den försäkrade bedriver studier för vilka han eller hon får studiestöd enligt studiestödslagen. SGI skydd gäller även under den tid då den försäkrade utan att få studiestöd bedriver studier på minst halvtid för vilka studiemedel får lämnas enligt studiestödslagen under förutsättning att studierna bedrivs på eftergymnasial nivå eller bedrivs från och med det andra kalenderhalvåret det år den försäkrade fyller 20 år, 26 kap 11 § SFB.


Studietids-SGI

Enligt 26 kap 19 § SFB får den försäkrade en ny SGI under exempelvis studietiden. Det innebär att om du skulle bli sjuk under dina studier så är det inte din skyddade SGI som bestämmer sjukpenning, utan det blir din potentiella SGI som skapats genom exempelvis deltidsarbete under studierna.


I ditt fall

Om du bedriver studier på halvtid och ej får studiestöd eftersom du inte klarar studierna så måste dina studier bedrivas på eftergymnasial nivå eller från och med det andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 för att din SGI ska fortsätta skyddas. Är inget av detta uppfyllt så skyddas inte din SGI och den ställs sannolikt till noll. Bedriver du däremot exempelvis universitetsstudier på halvtid så skyddas din SGI även om du ej får CSN.


Nu vet jag tyvärr inte om du bedriver eftergymnasiala studier eller hur gammal du är så kan inte ge vidare rådgivning på det, men jag hoppas att du är nöjd med svaret du har fått!

Alexander MårtenssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Försäkringskassan? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”