Skydda tillgångar med äktenskapsförord

Min mamma har gift om sig och maken har ett skuldsatt hus, men haft en försäkring som gjort att skulderna inte skulle drabba henne. Nu har de upptäckt att den inte gäller när han är över 65 år.

Finns det alternativ för min mamma att be honom tex skriva äktenskapsförord om att huset och skulderna är hans enskilda egendom eller ett testamente av något slag så hans enda syskon ärver honom istället? De har inga gemensamma barn. Vad är i så fall viktigt att få med? Eller kommer hon få begära dödsboet i konkurs och får hon flytta ifrån huset då för det blir utmätning? Och mäts hennes egendom ut då med? Kan det undvikas att hennes ärvda ägodelar utmäts genom ett äktenskapsförord?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill veta hur din mamma ska skydda sina tillgångar på bästa sätt. Jag kommer alltså utgå från detta när jag besvarar din fråga.

Till att börja med kan konstateras att man aldrig ärver skulder. Vidare är skulder enskilda, även vid äktenskap. Detta innebär alltså att makens skulder inte kommer att "skyfflas" över på din mamma vid eventuell skilsmässa eller arvskifte. Det som dock kan vara bra att tänka på är att de enskilda skulderna påverkar andelen tillgångar som vid en bodelning utgör giftorättsgods, det vill säga de tillgångar som ska delas lika vid ett sådant skede. Vid en bodelning räknas skulderna av från tillgångarna, därefter läggs tillgångarna samman och fördelas sedan lika mellan makarna. Jag illustrerar detta nedan.

Make 1:

Tillgångar: 200 000 kr

Skulder: 100 000 kr

Summa till giftorättsgods: tillgångar – skulder = 100 000 kr


Make 2:

Tillgångar: 800 000 kr

Skulder: 0 kr

Summa till giftorättsgods: 800 000 kr

Totala giftorättsgodset = 900 000 kr

Var och en får i bodelningen 450 000 kr

(Därefter adderas skulderna på sin andel)


En god idé för din mamma och hennes make vore att upprätta ett äktenskapsförord där det klargörs att all egendom som tillhör vardera make ska vara enskild. Enskild egendom undantas från bodelningen vilket betyder att din mamma säkrar sina tillgångar (7 kap 1 § & 9 kap 1 § Äktenskapsbalken).

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer VestinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning