Skydda egendom från framtida bodelning mellan makar - äktenskapsförord

FRÅGA
Hej! Hur skyddar jag 100% av min egendom vid en skilsmässa om jag gifter mig med en Thailanska?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Ett sätt att skydda sin egna egendom från att ingå i en bodelning mellan sig och sin make/maka som giftorättsgods (gemensam egendom) är att upprätta ett avtal mellan sig och maken/makan. Detta kallas för ett äktenskapsförord och det är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom. Med andra ord: Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni bestämma att vissa tillgångar och ägodelar inte ska ingå i den gemensamma potten vid en skilsmässa eller ett dödsfall.

Ett äktenskapsförord kan i stort sett se ut hur som helst, därför finns inga direkta krav på vad det ska innehålla annat än att det ska vara ett skriftligt avtal som är undertecknat av båda makarna. Detta avtal måste även registreras hos skatteverket för att vara giltigt, se mer på skatteverkets hemsida här.

Hos oss på Lawline finns en tjänst som hjälper dig att upprätta ett säkert och tydligt avtal. Denna tjänst är utarbetad och kvalitetssäkrad av våra jurister. För mer information klicka här.

Hoppas mitt svar hjälpte dig! Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll