Skydda efterlevande make

Hej! Jag är gift och har ett gemensamt barn med min man. Jag har sen ett tidigare äktenskap även två vuxna barn. Jag och min man äger en gemensam bostadsrätt 50/50. Om jag avlider och mina barn kräver sin arvslott så kommer han inte ha råd att bo kvar l lägenheten. Kan jag skriva ett testamente så att mina barn får vänta på sin arvslott så min man har råd att bo kvar i vår bostadsrätt med vårt gemensamma barn? Om inte detta går, finns det något annat sätt att skydda honom så han har råd att bo kvar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB).

Särkullbarn har rätt till att kräva ut sin laglott:

Utgångspunkten är att bröstarvingar taga lika lott (2:1 ÄB). Men är man gift ska kvarlåtenskapen tillfalla efterlevande make om det inte finns några särkullbarn eller om de har avstått från sin rätt (3:1 och 3:9 ÄB). Särkullbarn har således alltid rätt till att kräva ut sin laglott direkt, vilket utgör hälften av arvslotten (7:1 ÄB). Viktigt att komma ihåg är att man aldrig kan testamentera bort en laglott (7:5 ÄB). Jag kommer förklara närmare nedan vad du kan göra för att skydda din make.

Skriva testamente:

Det första du bör göra är att upprätta ett testamente. För att ett testamente ska vara giltigt krävs det att det är skriftligt (10:1 ÄB). Två vittnen ska skriva under med sina namn samt vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar men det krävs inte att de känner till testamentets innehåll.

Det finns en hel del krav på testamentsvittnen och vilka som får skriva på ett testamente (se närmare 10:4 ÄB). Den som är under 15 år eller på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen får inte vara testamentsvittne. Inte heller testatorns make, sambo, syskon eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap till testatorn. Även den som berörs av testamentet eller på något annat sätt har intresse i kvarlåtenskapen får inte vara vittne, det vill säga din make eller någon av barnen. Skulle t.e.x en arvinge skriva på testamentet som testamentsvittne så blir det ogiltigt.

I detta fall bör du skriva exempelvis att din make ska få hela din kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Glöm dock inte att särkullbarnen ska ha rätt till sin laglott!

Teckna livförsäkring:

För att undvika ekonomiska svårigheter så bör du teckna livförsäkring. En livförsäkring är kort sagt en dödsfallsförsäkring som ger ekonomisk ersättning, ett engångsbelopp, till efterlevande make. När du tecknat en livförsäkring ska du ange din make som förmånstagare.

Livförsäkring med din make som förmånstagare kan göra det möjligt för honom att bo kvar i bostaden vid stora bolån eller när särkullbarn kräver sin arvslott (laglott om du skriver testamente). Man bestämmer själv hur dessa pengar ska användas och den efterlevande kan använda pengarna till att t.e.x lösa ut särkullbarn eller lösa en del av bolånet för att kunna bo kvar.

Livförsäkringar kan vara något dyra men är en väldigt bra lösning. De påverkar inte dina särkullbarns rätt till laglott och gör så att din make kan bo kvar i bostaden. Detta skydd ges eftersom att livförsäkringar som utgångspunkt inte ingår i den avlidnes tillgångar, giftorättsgods eller till bröstarvingars arvslotter. Försäkringsbeloppet räknas alltså varken in i bodelning eller i arvsskiftet och utgör således som utgångspunkt inte en tillgång som särkullbarn kan göra anspråk på (14:7 försäkringsavtalslagen).

Sammanfattningsvis har särkullbarn alltid rätt att direkt ur kvarlåtenskapen kräva ut sin laglott (3:1 och 7:1 ÄB). Min rekommendation för att skydda din make och för att han ska kunna bo kvar i bostaden utan att drabbas av allt för stora ekonomiska svårigheter är att du bör skriva ett testamente samt teckna livförsäkring med din make som förmånstagare.

Hoppas att detta var till hjälp och att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning