Skydda barnens arv mot efterlevande förälder

2015-02-19 i Testamente
FRÅGA
Hej!Jag undrar om min ex-sambo kan komma åt mina pengar via våra två gemensamma barn (10 och 14 år) om jag skulle avlida? Om ja, hur i så fall göra för att förhindra detta?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Enligt 9 kap. 1 § föräldrabalken (FB) så får som huvudregel den som är under 18 år (och alltså omyndig) inte själv råda över sin egendom. Omyndigs tillgångar förvaltas istället av förmyndare, och om en förälder är förmyndare (vilket är det vanligaste) så bestämmer föräldern hur de av barnets tillgångar som står under förälderns förvaltning ska användas eller placeras, om inte annat följer av lag (FB 13 kap 1 §). Det innebär att förenklat kan dina barns pappa, alltså din exsambo, förvalta dina barns arv efter dig såsom han finner lämpligast. Det ska ske med beaktandet av barnets bästa osv,men i stort har han samma rätt att bestämma över barnens tillgångar som du har nu att bestämma över dina barns ev tillgångar. Om en omyndigs tillgångar överskrider 8 basbelopp gäller lite andra regler, och de ska enligt 13 kap FB anmälas till överförmyndarnämnden. De ställs sedan under särskild kontroll. Det innebär förenklat dels att så stor del av egendomen som möjligt ska omvandlas i kontanter, som ska sättas in på räntebärande bankkonto eller motsvarande, dels att det krävs tillstånd från överförmyndare för att göra vissa saker med pengarna.

Ett sätt att hindra att din exsambo förvaltar era barns pengar "fritt" efter din bortgång är att du skriver ett testamente där du anger att arvet från dig till dina barn ska stå under särskild förmyndarkontroll. Om detta görs så gäller enligt FB 13 kap 2 § reglerna om förvaltning i 13 kapitlet även när tillgångarna understiger 8 prisbasbelopp. Som sagts ovan ska så stor del av egendomen som möjligt omvandlas i kontanter och sättas in på räntebärande konto. Om de står under särskild förmyndarkontroll så krävs tillstånd av överförmyndaren för att ta ut pengar från kontot (FB 13 kap. 8 §). Överförmyndaren kan givetvis ge tillstånd till barnens far att ta ut pengar för visst ändamål, men det blir en extra kontroll och minskar risken att barnens far ska slösa bort pengarna (om det var det du avsåg med "komma åt").

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll