Skydd som anställd med särkilt anställningsstöd

2017-04-03 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej! Jag har läst lite i Lagen om anställningsskydd, framförallt det som rör uppsägningar. Som jag förstår det, så innefattas inte en arbetstagare som blivit anställd med Särskilt anställningsstöd av denna lag. Betyder detta att man som anställd med Särskilt anställningsstöd inte har någon uppsägningstid om man säger upp sig under tiden arbetsgivaren får detta bidrag? Det finns inga påskrivna dokument avseende någon överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare vad gäller eventuell uppsägning. Vad jag förstår så saknar man som anställd med Särskilt anställningsstöd en hel del rättigheter som omfattas av LAS, men jag tolkar det även som att man saknar en del skyldigheter.Till exempel att det inte föreligger något krav på att man behöver arbeta 1 månad i uppsägningstid (enligt LAS).Innebär detta i såna fall att man inte heller kan kräva av arbetsgivaren att få 1 månads uppsägningstid? Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Lag om anställningsskydd (LAS) gäller inte för den som är anställd med särskilt anställningsstöd vilket framgår av 1 § LAS. Din uppfattning är såldes korrekt att man som anställd med särskilt anställningsstöd saknar en hel del rättigheter som regleras i LAS. Detta medför också att arbetsgivaren saknar en del skyldigheter som framgår av LAS. Lagen om anställningsskydd är semidispositiv vilket menas med att lagens tvingande regler kan åsidosättas genom kollektivavtal. Genom dessa kollektivavtal brukar också andra anställningsformer skyddas. Det innebär att man oftast kan hitta svaren om sina rättigheter och skyldigheter i det kollektivavtal som finns på arbetsplatsen. Kollektivavtalen brukar vara väl reglerade och man har oftast förmånligare bestämmelser än de som framgår av LAS. Ytterligare skydd kan man hitta i själva anställningsavtalet eller i trygghets- och omställningsavtal som är anslutna till kollektivavtalet. De brukar oftast innehålla villkor om vad som gäller vid exempelvis en uppsägning. Skulle rättigheterna inte vara reglerat i något anställningsavtal eller kollektivavtal får man försöka bedöma situationen efter allmänna avtalsrättsliga principer och vad som anses vara god sed på arbetsmarknaden. I AD 2006 nr 99 konstaterade domstolen att en part i ett avtalsförhållande enligt allmänna avtalsrättsliga principer normalt är berättigad till en viss skälig uppsägningstid. Vilket innebär att även fast man har denna typ av anställningsform så bör en uppsägning ske efter god sed i branschen med beaktande av allmänna avtalsrättsliga principer. En månads uppsägningstid för denna anställningsform får anses vara skälig. Dock sker bedömningen självklart från fall till fall och viktigt att komma ihåg är att det finns en oskriven regel om att det är arbetsgivaren som har rätten att fördela och leda arbetet.

Det jag rekommenderar är att ta kontakt med det fackförbund man är medlem i eller med det fackförbund som finns på arbetsplatsen för att försöka hitta svaren där.

Hoppas det hjälpte dig en bit på vägen!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (795)
2021-07-31 Kan man tacka nej till att arbeta vid intermittent anställning?
2021-07-28 Förlängning av visstidsanställning
2021-07-24 Får en provanställd användas på samma sätt som ordinarie personal?
2021-07-16 Lön för provjobb?

Alla besvarade frågor (94603)