Skvallrar om skulder hos kronofogdemyndigheten

2019-03-30 i Tystnadsplikt
FRÅGA
Hej, mitt ex går och skvallrar till andra om min skuld på KF. Får man göra det
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag antar att du menar Kronofogdemyndigheten när du skriver KF.

För att snabbt svara på din fråga. Ja, i ett parförhållande råder det ingen sekretess. Jag kommer utveckla mitt svar nedan.

Sekretess hos Kronofogdemyndigheten

De sekretessregler som gäller för Kronofogdemyndighetens verksamhet återges i offentlighet- och sekretesslagen (OSL) och av OSL 2:1 följer det vilka som är bundna av sekretess. De som är bundna av sekretess hos Kronofogdemyndigheten är de som är anställda eller har uppdrag hos myndigheten, har tjänsteplikt där eller av en annan liknande grund.

Detta innebär att ex. en handläggare hos Kronofogdemyndigheten är bunden av den sekretess som följer av att det finns ett ärende gällande dig hos myndigheten. Dock gäller inte sådan sekretess om du berättar om dina skuldförhållanden för exempelvis din förra partner. Det står således fritt för hen att till andra berätta om skulden.

Slutliga kommentarer

Om det inte finns ett avtal om tystnadsplikt, står det fritt för en privatperson att föra information vidare som någon berättar för hen. Man bör därför generellt vara försiktig om vad man väljer att berätta och till vem. Dock är det lätt att vara efterklok.

Jag hoppas din situation löser sig till det bästa och att du har fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du varmt välkommen att ställa fler frågor.

Med vänlig hälsning

Joel Åkerlind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll