Skuldsatt och avstå från arv till förmån för sina barn?

2021-06-29 i Arvsavstående
FRÅGA
HejVåran farmor har nyss gått bort och lämnar en liten summa pengar till ss barnbarn som är de enda som lever. nu har min ena bror skulder och för att att den familjen ska kunna njut lite av pengarna funderar vi syskon på om han kan låta arvet gå vidare till ett syskon eller till sina barn.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis är det viktigt att ha vetskap om att arvingar och testamentstagare kan välja att avsäga sig eller avstå från arv.

Att avstå eller avsäga sig rätten till arv?

Avsäga

En arvinge kan avsäga sig rätten till arv från en viss person som fortfarande är i livet. Detta innebär att man avtalar bort sitt arv, alltså att man avsäger sig arvet fullt ut.

Avsägelsen kan ske genom att arvingen godkänner ett testamente som arvlåtaren upprättat till förmån för någon annan. Man kan också skriftligen hos arvlåtaren klargöra att man vill avsäga sig sin arvsrätt.


Vem får arvet istället?

Huvudregeln är att arvsavsägelsen även gäller mot arvingens barn (alltså din brors barn), 17 kap. 2 § tredje stycket ärvdabalken. För att din brors barn, i en sådan situation, ska få erhålla arvet måste det tydligt framgå i den skriftliga handlingen, där din bror avsäger sig sin rätt till arv i enlighet med 17 kap. 2 § ärvdabalken, att han önskar att hans barn ska uppbära arvet i hans ställe. En sådan uttrycklig överenskommelse mellan din bror och avlåtaren kan alltså medföra att avsägelsen bara gäller honom personligen, och inte hans barn.

Avstå

En arvinge kan avstå från arv. Att avstå från sitt arv betyder att en arvinge avstår från arv genom att förfoga som han önskar över tillgången som arvet utgör. Att avstå från arvet har inte lika stora följder som att avsäga sig ett arv. Avstå från arv för man vanligtvis till förmån för sina egna arvingar (barn), så att arvet stannar i släktgrenen. Om din bror avstår från arv till förmån för hans barn träder barnen in som dödsbodelägare och tilldelas din brors lott. Även ett avstående bör göras skriftligen och lämnas som bilaga till bouppteckningen.

Skulderna?

Om skulderna finns hos Kronefogdemyndigheten (KFM), har som huvudregel KFM rätt att utmäta egendom, inklusive arv, 4 kap. 2 § utmätningsbalken. Borgenärer har dock ingen rätt till framtida arv.

Om din bror avsäger sig sitt arv, enligt ovan, borde hans skulder inte hindra honom från att avsäga sig arvet till förmån för sina barn. Arvlåtaren kan även i testamente uttrycka en önskan om att hans lott ska överlåtas till din brors barn och inte bli föremål för utmätning, varefter han godkänner testamentet, för att undvika att pengarna går till kronofogden.

För att försäkra sig om att borgenärerna inte får tillgång till arvet bör han vidta åtgärd innan arvsskiftet. En avsägelse av arvet efter arvsskiftet har i tidigare fall betraktats som en gåva, vilket kan medföra att borgenärerna kan begära att gåvan återgår till din bror för att därefter kräva utbetalning. Detta är även risken om han enbart avstå från arvet, då han i praktiken ger bort arvet till sina barn som en gåva. Det är möjligt att KFM har rätt att återta en sådan gåva för att kunna kräva in din brors skulder. Detta är dock något oklart.

Sammanfattningsvis

Då jag förstår det som att er farmor redan gått bort faller alternativet avseende att avsäga sig arvet bort. Det kommer då bli fråga om ett avstående av arv. Det borde inte bli någon skillnad om din bror avstår från arvet till förmån för sina barn eller till förmån för barnbarnen efter din farmor (alltså ni syskon), eftersom han då i praktiken ger bort arvet i gåva.

Oavsett hur din bror väljer att göra är det viktigt att handlingarna formuleras på ett tydligt och korrekt sätt. Det kan därför vara en god idé att kontakta våra jurister på Lawline för vidare vägledning.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg Palm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (349)
2021-10-04 Avstående av arv till förmån för brorsbarn.
2021-09-29 Skuldsatt, kan mina barn ärva istället?
2021-08-26 Vad krävs för ett giltigt arvsavstående?
2021-08-15 Överlåtelse av arv

Alla besvarade frågor (96397)