Skuldsansering och arv

2017-04-28 i Skuldsanering
FRÅGA
Ska få skuldsanering den är inledd.Min mor har dött. Vi är 2 Syskon dvs BröstarvingarKan jag avsäga min del av arvet så min bror får allt ca 80000 kr Jag ska alltså få ca 40000 krTacksam för svar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt

Arvet kommer att utgöra en förmögenhetstillgång. Beroende på hur stort arvet är kommer det att mer eller mindre påverka din ekonomiska förmåga. Skulle man göra bedömningen att arvet medför att dina ekonomiska förhållanden väsentligen har förbättras så kan detta leda till att skuldsaneringen omprövas, se skuldsaneringslagen 24 § 1 st 5 p. En omprövning kan leda till att du bedöms kunna betala av en större del av dina skulder och att arvet tas i anspråk för detta. Det är möjligt att 40 000 kronor inte utgör en väsentlig förändring enligt lagen, det beror på hur din ekonomiska situation ser ut. I ditt läge är annars ett arvsavstående den möjlighet som finns för att fortsätta skuldsaneringen.

Arvsavstående

Du kan välja att avstå från hela eller en del av din arvslott. Den avstående kan välja att avstå till förmån för någon/några specifika personer. Anges inte någon särskild träder den avståendes avkomlingar in och ärver som om den avstående varit död. Om du därför avstår ditt arv från sin mor kan du antingen ange till förmån för vem du gör detta eller alternativt låta dina avkomlingar ta emot arvet genom sin istadarätt.

Du måste skriva ett arvsavståendet. Då en arvsandel tillträds redan genom dödsfallet så innebär det att när din mor avled så utgör din arvsandel en förmögenhetstillgång som kan tas i anspråk vid en skuldsanering. Rättsfallet NJA 1993 s 34 anger att du måste meddela dödsboet om arvsavståendet för att arvet skall skyddas innan boet skiftas efter den avlidne. Denna underrättelse lämnas till en boutredningsman eller en testamentsexekutor och i övriga fall till övriga dödsbodelägare eller åtminstone den som sitter i boet. Dödsboet anses också meddelat om du anmäler avståendet vid bouppteckningen, under förutsättning att avståendet också anmärks i bouppteckningen. Ett arvsavståendet ska vara tydligt formulerat så att det klart framgår att det är just ett avstående du gör.

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (185)
2021-07-24 Kan ett arv påverka beslut om skuldsanering?
2021-07-08 Kan uthyrning av min lägenhet påverka skuldsaneringsbeslutet?
2021-06-01 Skuldsanering för ena sambon
2021-05-11 Kan jag bli utmätt under skuldsanering?

Alla besvarade frågor (94159)