FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTSkuldsanering30/06/2017

Skuldsanering vid äktenskap

Hej,

Min man vill ansöka om en skuldsanering och jag undrar om min ekonomi blir drabbad av det?

Vi är gifta fortfarande men bor inte ihop och har olika adresser.

Med vänlig hälsning, R

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.

Enligt 1 kap 3 § Äktenskapsbalken (ÄktB) äger makar sina egna tillgångar och svarar för sina egna skulder. Vid skuldsanering ska därför inte den andra maken behöva påverkas så länge skulderna inte härrör till även denne. Det krävs dock att den make som genomgår skuldsanering sköter sina betalningar så utmätning inte blir aktuellt.

Om utmätning skulle krävas kan dock den andra makan påverkas eftersom alla tillgångar som finns i det gemensamma hemmet presumeras tillhöra den som utmäts, se 4 kap 19 § Utsökningsbalken (UB). Här kan du visserligen skydda din egendom, av särskilt betydande värde, genom att behålla ägandebevis för dessa.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, om inte får du gärna skriva i kommentarsfältet så kan jag försöka förklara ytterligare.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare