Skuldsanering, preskription & samhällstjänst

2015-11-13 i Skuldsanering
FRÅGA
Hej!Jag har några frågor. Jag blev efter flertal bedrägerier dömd till skyddstillsyn och 120 timmar samhällstjänst. Min första fråga är:Hur lång tid har jag på mig att göra samhällstjänsten? Jag har skulder hos Kronofogden på grund utav skadestånd som jag ej har kunnat betala pga. dålig ekonomi. Preskriberas dessa skulder någonsin eller kommer jag vara skyldig privatpersonerna pengar tills jag dör? Kan man bli beviljas skuldsanering hos kronofogden på skulder som man har gällande skadestånd till personer som man blivit dömd att betala ?Med vänlig hälsning,/ Sofie
SVAR

Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!

Allmän information om samhällstjänst hittar du på Kriminalvådens hemsida, här. Vad gäller skuldsanering finns bestämmelserna kring detta i Skuldsaneringslagen, se här. För vidare information om preskription av skulder finns det information på Kronofogdemyndighetens hemsida, se här samt Preskriptionslagen, se här.

Samhällstjänst

Efter att en dom givits kontaktas den berörda vanligtvis av sitt frivårdskontor inom 4-8 veckor och kallas dit. Detta görs för att fastställa en plan om hur samhällstjänsten ska byggas upp. Mötet är även till för att personen som ska utföra samhällstjänsten ska få mer information kring exempelvis sjukfrånvaro, försäkringsskydd etc.

Preskription

Fordringar pga skadestånd i anledning av brott och enskilda fordringar, dvs skulder till privatpersoner, preskriberas som huvudregel efter 10 år, se här. Preskriptionstiden på fordringar som uppkommit pga skadestånd i anledning av brott kan i vissa fall förlängas över tio år, se här. Detta verkar dock inte var aktuellt i ditt fall.

Innebörden av preskription är att den som kräver betalning inte längre har rätt till att få skulden betald. En skuld kan preskriberas pga att du som krävd inte erkänner skulden eller om den som kräver betalning (borgenären) inte avbrutit preskriptionstiden. Detta kallas preskriptionsavbrott och kan ske på många olika sätt , se här. Följden av ett preskriptionsavbrott innebär att en ny preskriptionstid börjar löpa vilket ger borgenären längre tid att begära betalning.

Om en borgenär, hos Kronofogden, ansökt om verkställighet eller betalningsföreläggande och du anser att skulden redan är preskriberad, kommer Kronofogden att pröva invändningen och komma med ett beslut kring om betalning ska ske eller inte.

Skadestånd & skuldsanering

Som huvudregel omfattas alla penningskulder som den skuldsatte personen har. Vilka skulder som inte omfattas av en skuldsanering framgår uttryckligen i lagen, se här. Av de undantagna skulderna i bestämmelsen omnämns inte skadestånd. Alltså omfattas skadeståndet som utgångspunkt av skuldsaneringen. Dock krävs, för att beviljas skuldsanering, att man uppfyller ett allmänt skälighetsrekvisit. Dvs det ska anses skäligt och rätt att personen beviljas skuldsanering, se här. Någonting som då kan tala emot ett beviljande av skuldsanering kan vara att skulderna kommer från exempelvis skadestånd pga våldsbrott eller överdriven lyxkonsumtion.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Lejla Alic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (174)
2020-11-18 Före detta sambo har begärt skuldsanering
2020-10-28 Vad kostar det att ompröva en skuldsanering?
2020-10-28 Vad innebär erhållande av ett arv för en pågående skuldsanering?
2020-10-10 Vad händer med en fordran vid skuldsanering?

Alla besvarade frågor (86583)