Skuldsanering - påverkas den av partnerns ekonomi

2017-06-18 i Skuldsanering
FRÅGA
Hej jag har haft skuldsanering i 3 och ett halvt år av 5, jag har nu blivit sambo, vad skulle hända om hon skulle börja jobba? rivs skuldsaneringen upp då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen som du kan hitta här.

Skuldsaneringen beror på vissa villkor. Bl. a. ska den som får skuldsaneringen inte ha någon egen förmåga att betala sina skulder (7 §). Alla personer är ensamt ansvariga för sin egendom, sina pengar och sina skulder. Det betyder att en persons skulder och förmåga att betala dessa skulder inte direkt påverkas av om personen har en partner eller den partnerns ekonomiska förhållanden. Att man lever med någon som har god ekonomi själv betyder inte att man själv får större förmåga att betala sina skulder, eftersom man inte kan kräva att den personen ska använda sina pengar för att betala skulderna.

En person med skuldsanering ska betala en viss summa varje månad enligt en betalningsplan och får själv behålla ett visst förbehållsbelopp som ska beräknas utifrån personens och personens familjs behov (33 §). Det betyder att en förändring av familjeförhållanden kan påverka hur en persons förbehållsbelopp ska beräknas. Om man har en partner kan dennes förmåga bidra till det gemensamma hemmet och familjen påverka hur mycket man själv anses behöva behålla varje månad.

För dig betyder det att din sambos ändrade ekonomi inte direkt ska påverka dig och din skuldsanering. Det är dina skulder och din ekonomiska förmåga som är utgångspunkten för beslutet om skuldsaneringen. Din sambo kan aldrig hållas ansvarig för dina skulder och sambons lön ska inte heller kunna tas i anspråk för att betala dina skulder. Villkoren för din skuldsanering förblir alltså oförändrade även om sambon får lön. Det kan däremot ha en indirekt betydelse, eftersom det belopp du får behålla varje månad beräknas utifrån din egen och din familjs behov och ekonomiska förmåga. Det kan alltså ha betydelse för din avbetalningsplan. Jag rekommenderar därför att du kontaktar Kronofogdemyndigheten och berättar om din situation och om din sambos ändrade ekonomiska förhållanden för att få svar på om det påverkar din avbetalningsplan och i så fall hur.

Jag hoppas att detta svar har varit till din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (188)
2021-07-31 Vad händer om man missar att betala en månad vid skuldsanering?
2021-07-30 Utmätning av arv under pågående skuldsanering
2021-07-26 Vad händer om man missar betala skuldsaneringen en månad?
2021-07-24 Kan ett arv påverka beslut om skuldsanering?

Alla besvarade frågor (94568)