FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTSkuldsanering30/11/2018

Skuldsanering: kungörelse i Post- och Inrikes Tidingar

Hej! Min bror har ansökt och ska troligen få skuldsanering. Han påstår att uppgifter om skuldsanering och vem som får skuldsanering publiceras offentligt i tidning, vilket han tycker känns lite jobbigt. Låter märkligt i mina öron. Är detta fallet?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Bestämmelser om skuldsanering hittar du i skuldsaneringslagen. Regleringen gällande beslut om skuldsanering återfinns i 25-28 § samma lag. Där anges i 28 § att "när ett beslut om skuldsanering har meddelats ska detta genast kungöras i Post- och Inrikes Tidningar". Bestämmelsen finns till för att din brors borgenärer, dvs. de som han är skyldig pengar, ska ha en möjlighet att bevaka sina intressen som ju riskerar att inkräktas på i och med en skuldsanering.

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén LindqvistRådgivare