Skuldsanering efter avtjänat straff

Hej.

Min sambo sitter med skulder hos Kronofogden då han blivit dömd för ett brott och därmed dömd till både fängelsestraff och ett högt skadestånd. Både brottet och domen kom innan vi flyttade ihop.

Han har varken inkomst, utbildning eller jobb och kommer att sitta en längre tid bakom galler. Min fråga är: vad händer med skulden då han naturligtvis inte kommer att kunna betala den? Kan han söka skuldsanering medan han sitter inne, och hur skulle detta isåfall påverka min ekonomi? Om skulden bara ökar under dom år han sitter inne, vad kan han då göra när han kommer ut för att bli av med skulden? Det känns inte rimligt att man ska bli straffad resten av livet och aldrig kunna 'leva på riktigt' om man har en väldigt hög skuld hos fogden.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Efter en ansökan hos Kronofogdemyndigheten om skuldsanering kommer det utredas om din sambo uppfyller kraven om sökandens person och om att kravet på kvalificerad insolvens är uppfyllt (4-10 § skuldsaneringslagen). Det innebär att det bl.a. utreds om din sambo inte rätteligen kan betala sina skulder och att denna oförmåga med hänsyn till samtliga omständigheter kan antas bestå under överskådlig tid. Vad som anses som överskådlig tid varierar men i ett uppmärksammat rättsfall, NJA 2010 s. 496 så låg prognosen år långt fram som 20 år i tiden. Högsta domstolen ansåg att kvinnan i målet, med sin dåvarande inkomst, skulle kunna ha betalat av skulden om 20 år, vilket innebar att hon inte var kvalificerad för skuldsanering. Vidare ser vi att Högsta domstolen i fallet NJA 2013 s. 128 lyfter fram vikten av att i varje fall göra en nyanserad bedömning med hänsynstagande till de enskilda omständigheterna i varje fall. Om din sambo vid ansökan saknar utbildning och arbete tas det med i beaktningen, men också hans förmåga att (efter frigivning) komma i arbete eller påbörja en utbildning som leder till arbete.

Därefter görs en skälighetsbedömning där särskilt ska beaktas omständigheterna vid skuldernas tillkomst, de ansträngningar din sambo har gjort för att fullgöra sina förpliktelser och det sätt på vilket han har medverkat under handläggningen av ärendet om skuldsanering. Att skulderna uppkom genom brott kan vara till din sambos nackdel. I ett fall, RH 1996:102, ansågs inte skuldsanering kunna beviljas till en man som skuldsatt sig upp till 3,5 miljoner kronor på grund av dåliga värdepappersaffärer. Vidare i RH 2014:47 ansågs inte skuldsanering vara möjlig då skulderna uppstått på grund av brott, och här kan man definitivt dra en parallell till din sambos fall.

Sammanfattningsvis finns det flera omständigheter att ta hänsyn till när kommer till skuldsanering och skulle en ansökan från din sambo inte beviljas så kommer Kronofogdemyndigheten istället se över en långsiktig avbetalningsplan med hänsyn till din sambos betalningsförmåga.

Med vänlig hälsning,

Lenita PetterssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuldsanering? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo