Skuldsanering

2018-08-20 i Skuldsanering
FRÅGA
Har man rätt till Skuldsanering om man har fått ut på en Stora pengar ( 1,7 mljoner) livförsäkring?Dessa personer har gjort något konstigt så att Kronofogden bl.a inte fått reda på dessa pengar så dom har inte betalat till baka skulderna som dom har till kronofogden, ( vet ej vad dom gjort).Men frågan är om man har rätt till skuldsanering?
SVAR

Hej.

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Skuldsanering.

När en fysisk person har såpass tunga skulder att denna inte kan förväntas betala tillbaka skulden under en mycket lång tid har denna möjlighet till skuldsanering. Skuldsanering innebär kortfattat att kronofogdemyndigheten utmäter viss del av lön och andra saker med värde under en viss tid. Den skuld som återstår skrivs sedan av. Under denna saneringstid får man behålla en summa som varierar beroende på personliga omständigheter.

När man ansöker om skuldsanering kommer kronofogdemyndigheter att göra en utredning om lämplighet. Förlänade krav måste uppfyllas:

-Personen ska ha sina huvudsaklig intressen i Sverige (6§ Lag om skuldsanering).

-Personen ska inte kunna betala av sina skulder under en bestående tid (lång tid) (7§ Lag om skuldsanering).

-Skuldsanering ska vara skäligt. Underlaget till skälighetsbedömningen är personens ansträngningar att betala av skulden och hur denne samarbetat under handläggningen av ärendet (9§ Lag om skuldsanering).

-Om tidigare skuldsanering finns på samma person får man endast ännu en sanering om speciella omständigheter föreligger (10§ Lag om skuldsanering).

Svar.

Att undanhålla ett så pass stort belopp från kronofogdemyndigheten kan leda till att skuldsaneringen nekas enligt 7 och 9§§ Lag om skuldsanering. Detta eftersom pengarna kan användas för att betala skulden enligt 7§ Lag om skuldebrev har personen inget behov av skuldsanering om pengarna räcker till att betala allt. Även eftersom att undanhålla pengar fåra kronofogdemyndigheten ger tecken på att man inte vill betala av skulden så kan skuldsaneringen nekas härigenom.

Sammanfattat brukar man inte ha rätt till skuldsanering i detta fall. Om inte skulden överstiger 1 700 000 sek.

Vänligen

Henrik Berg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (156)
2020-05-20 Får kronofogden utmäta arv?
2020-05-17 Vad händer om en gäldenär får pengar under en skuldsanering?
2020-04-29 Hur länge kan man begära betalt för skulder och hur gör jag för att få bli skuldfri?
2020-04-27 Förutsättningar för att beviljas skuldsanering med skulder på ca 350 000 kr

Alla besvarade frågor (80666)