Skuldsanering

Hej!

Funderar på att ansöka om skuldsanering. Har tidigare jobbat svart och haft en del transaktioner via bankkonton och är nu orolig för att dessa uppgifter skall förhindra skuldsanering eller att jag skall bli lagförd för tidigare obetalda skatter och eller bokföringsbrott. Hur fungerar en ingående genomlysning av ens ekonomi vid skuldsaneringsansökan?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

För att få en skuldsanering krävs att du inte kan betala dina skulder och att det kommer fortsätta vara så en överskådlig tid. I övrigt ska Kronofogdemyndigheten göra en bedömning om det är skäligt att, med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden bevilja dig skuldsanering. Detta innebär att de kommer utreda hur skulderna upstått, om du ansträngt dig för att betala av dem och hur du har medverkat under handläggningen av ärendet om skuldsanering enligt 9 § Skuldsaneringslag (2016:675).Med andra ord kommer en mycket genomgående utredning av din ekonomi att göras. Exempelvis kan det, om det är anses nödvändigt, behövas uppgifter även om din familjs personliga och ekonomiska förhållanden.

Att tidigare jobbat utan att betala skatt kan minska dina chanser att få en skuldsanering. Som ovan nämnt är det dock mycket som tas in i bedömningen, så det går inte att ge ett tydligt svar på om Kronofogdemyndigheten skulle bevilja eller neka din ansökan baserat på så lite information.

Det är också viktigt att du vet att de uppgifter du anger i ansökan om skuldsanering ska lämnas på heder och samvete enligt 12 § Skuldsaneringslag (2016:675). Om du inte uppger alla de skulder du har, eller på annat sätt underhåller information och detta upptäcks kommer dina chanser att få en skuldsanering minskas.

Om du beviljas skuldsanering men det senare visar sig att du hade fler skulder kommer dessa inte att ingå i skuldsaneringen. Detsamma gäller nya skulder som uppkommit efter den påbörjade skuldsaneringen enligt 30 § Skuldsaneringslag (2016:675). Det betyder att nya eller okända gamla skulder måste betalas av som en "vanlig" skuld.

Sedan kort om de påföljder som kan bli aktuella av att inte betala skatt och/eller begå bokföringsbrott.

När du inte betalar skatt för dina inkomster kan du bli skyldig att betala skattetillägg enligt 49 kap. 4 § Skatteförfarandelag (2011:1244). Detta kan, enligt 66 kap. 27 § Skatteförfarandelag (2011:1244), ske upp till sex år från utgången av det år då du felaktigt avstod från att uppge de inkomster du haft. Vad gäller bokföringsbrott kan du, enligt 11. kap 5 § Brottsbalk (1962:700), dömas till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Vad gäller preskriptionstiden är den fem eller tio år beroende på om det är ett grovt bokföringsbrott eller inte, enligt 35 kap. 1 § p. 2 Brottsbalk (1962:700). Det finns också särskilda bestämmelser här vika kan aktualiseras.

Avslutningsvis vill jag berätta om den rådgivning och upplysning Socialtjänsten och Kronofogdemyndigheten har skyldighet att ge dig. Om har stora skulder har du har rätt att kontakta myndigheterna för att få rådgivning, detta enligt 2-3 §§ Skuldsaneringslag (2016:675).

Med vänliga hälsningar,


Emmy PetterssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuldsanering? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”