Skuldsanering

Finns det fall där man slipper betala skulden och i så fall vilka krav måste man uppfylla för att slippa betala skulden?

Lawline svarar

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns en viss möjlighet att helt eller delvis slippa att betala sina skulder genom en skuldsanering, 1 § skuldsaneringslagen. En skuldsanering är ett insolvensrättsligt institut som syftar till att sanera en privatpersons övermäktiga skuldbörda.

En skuldsanering pågår under en viss period, normalt i fem år, 34 § skuldsaneringslagen. Under tidsperioden ska gäldenären använda alla sina inkomster - med undantag för det som är absolut nödvändigt – till att betala sina borgenärer, 33 § skuldsaneringslagen. Efter det att perioden löpt ut är gäldenären fri från skuld, trots att hela skulden faktiskt inte är avbetalad,45 § skuldsaneringslagen. Ett beslut om skuldsanering kan dock omprövas i vissa fall, om gäldenären agerat felaktigt genom att t.ex. ha lämnat oriktiga uppgifter till men för borgenärerna,48 § skuldsaneringslagen.

För att skuldsanering ska kunna bli aktuellt krävs det att gäldenären dessförinnan gjort allt som står i dennes makt för att betala sina skulder. Detta innebär att personen ska ha sålt sina tillhörigheter för att försöka betala av sina skulder, ha försökt skaffa sig högre inkomster och ska dessutom själv försökt göra upp med samtliga borgenärer, 9 § skuldsaneringslagen.

Om gäldenären trots sina ansträngningar inte kan betala av sina skulder kan gäldenären ansöka om skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten, 11 § skuldsaneringslagen.

Skuldsanering är dock underordnat konkurs. En ansökan om skuldsanering förfaller om den skuldsatte försätts i konkurs. En fordringsägare som motsäger en skuldsanering av gäldenären skulle kunna lämna in en konkursansökan för att omintetgöra att en skuldsanering påbörjas, 54 § skuldsaneringslagen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Jakob MelanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuldsanering? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”