Skuldsanering

2016-11-27 i Skuldsanering
FRÅGA
Finns det fall där man slipper betala skulden och i så fall vilka krav måste man uppfylla för att slippa betala skulden?
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns en viss möjlighet att helt eller delvis slippa att betala sina skulder genom en skuldsanering, 1 § skuldsaneringslagen. En skuldsanering är ett insolvensrättsligt institut som syftar till att sanera en privatpersons övermäktiga skuldbörda.

En skuldsanering pågår under en viss period, normalt i fem år, 34 § skuldsaneringslagen. Under tidsperioden ska gäldenären använda alla sina inkomster - med undantag för det som är absolut nödvändigt – till att betala sina borgenärer, 33 § skuldsaneringslagen. Efter det att perioden löpt ut är gäldenären fri från skuld, trots att hela skulden faktiskt inte är avbetalad,45 § skuldsaneringslagen. Ett beslut om skuldsanering kan dock omprövas i vissa fall, om gäldenären agerat felaktigt genom att t.ex. ha lämnat oriktiga uppgifter till men för borgenärerna,48 § skuldsaneringslagen.

För att skuldsanering ska kunna bli aktuellt krävs det att gäldenären dessförinnan gjort allt som står i dennes makt för att betala sina skulder. Detta innebär att personen ska ha sålt sina tillhörigheter för att försöka betala av sina skulder, ha försökt skaffa sig högre inkomster och ska dessutom själv försökt göra upp med samtliga borgenärer, 9 § skuldsaneringslagen.

Om gäldenären trots sina ansträngningar inte kan betala av sina skulder kan gäldenären ansöka om skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten, 11 § skuldsaneringslagen.

Skuldsanering är dock underordnat konkurs. En ansökan om skuldsanering förfaller om den skuldsatte försätts i konkurs. En fordringsägare som motsäger en skuldsanering av gäldenären skulle kunna lämna in en konkursansökan för att omintetgöra att en skuldsanering påbörjas, 54 § skuldsaneringslagen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Jakob Melander
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Fantastiskt bra förklarat, tack
2017-06-27 18:28
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (171)
2020-10-10 Vad händer med en fordran vid skuldsanering?
2020-10-10 Ompröva beslut om skuldsanering
2020-10-09 Min son har skuldsanering - kan Kronofogden ta arvet efter mig om jag går bort tiden som skuldsaneringen pågår?
2020-10-09 Hur fungerar skuldsanering?

Alla besvarade frågor (85251)