Skulder vid bodelning mellan makar

Hejsan! Min pappa är svårt sjuk i cancer och han har själv lån på Volvo finans på sin volvo och även står han för husvagnslånet på seven days. Min fråga är ärver min mamma dessa lån? Mamma har inte ekonomi till detta. Blir hon betalningsskyldig tills dessa saker är sålda?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Enligt svensk rätt är det inte möjligt att ärva skulder. Det som sker är att skulderna dras av från den avlidnes tillgångar så långt det går. Räcker inte dessa tillgångar för att täcka skulderna finns inget arv att dela ut (dvs. den efterlevande maken blir arvslös). En arvtagare kan således inte ärva den avlidnes skulder!

Det är dock viktigt att komma ihåg att all egendom som inte uttryckligen är undantagen som s k enskild egendom utgör giftorättsgods och ska delas lika mellan makarna vid bodelningen (se 11 kap. 3 § äktenskapsbalken, ÄktB). Skulder dras av från denna summa innan hälftendelning sker, vilket alltså påverkar även den efterlevande makens andel. Men om skulderna är hänförliga till den avlidne makens enskilda egendom ska dock dessa dras av från den enskilda egendomen så långt det är möjligt, och annars ur den makens andel i giftorättsgodset (se 11 kap. 2 § ÄktB). Det som kan inträffa är således att skulderna dras från den avlidne makens giftorättsgods (vilket ju utgörs av hälften av bägge makarnas gemensamma egendom). Den efterlevande makens andel (dvs. din mammas andel) i giftorättsgodset kan dock inte drabbas av skulderna.

Hoppas du fått svar på dina funderingar och tveka inte att höra av dig om du har fler frågor.

Vänliga hälsningar,

Linnea RanvingeRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”