Skulder innan äktenskap

Hej! Om jag gifter mig en man som har en skuld hos kronofogden kommer min ekonomi att påverkas? Måste jag skriva äktenskapsförord?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Äganderätten eller er ekonomi i övrigt förändras inte i och med att ni ingår äktenskap, det är fortfarande endast er man som som kommer att stå på skulden. På så vis är svaret nej, din ekonomi påverkas inte. Det som dock bör nämnas är att det finns speciella regler för makar gällande utmätning. Av 4:19 Utsökningsbalk (1981:774) (UB), läs paragrafen här, följer att om gäldenären (den som har tagit lånet) är gift och varaktigt sammanbor med sin make och de har lös egendom i sin besittning så anses gäldenären ägare till egendomen så länge det ej är sannolikt att de är samägare eller att det framgår att egendomen tillhör den andre maken. Jag vet inte om ni sammanbor eller inte. Om ni gör det så betyder detta, i det fall att ni gifter er, att det föreligger en presumption om att den lösa egendomen som finns i ert gemensamma hem i er gemensamma besittning tillhör din mans och således kan bli föremål för utmätning för att täcka hans skulder. Det kan dock för kännedom tilläggas att denna regeln i 4:19 UB även är tillämpligt i det fallet att gäldenären, utan att vara gift, varaktigt sammanbor med någon under "äktenskapsliknande situationer".

Det som också bör nämnas i sammanhanget är vad som händer vid en eventuell skilsmässa. Det som inte utgör enskild egendom utgör istället giftorättsgods, detta följer av 7:1 Äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB), läs gärna paragrafen i sin helhet här. Vid en eventuell äktenskapsskillnad så ska egendomen fördelas genom bodelning, detta enligt 9:1 ÄktB, läs här. Är makarna ense om hur egendomen ska fördelas så kan en bodelningen göras på så vis. Jag ska dock nedan kort redogöra för vad som lagenligt gäller för bodelning, i det fall makarna ej är ense om hur tillgångarna ska fördelas. Det som utgör giftorättsgods kommer att ingå i bodelningen, enligt 10:1 ÄktB, läs här. Var och en av makarna kommer att få göra avdrag från sitt giftorättsgods för eventuella skulder, vad som sedan återstår ska läggas samman och delas lika mellan makarna, detta enligt 11:3 ÄktB, läs här. Det är således först efter att avdrag gjorts för eventuella skulder som dragits av som återstoden läggs samman och delas lika. Som du förstår kan detta bli problematiskt ifall en av makarna har mer skulder. I praktiken delar ju då makarna på den andre makens giftorättsgods eftersom skulderna har dragits bort och minskat den förstnämnda makens giftorättsgods. Vill ni utesluta risken för denna typ av problematik bör ni skriva ett äktenskapsförord i vilket ni låter egendom vara enskild egendom, den egendom som är enskild kommer ni nämligen inte att dela på. Jag hoppas att svaret var till din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Måns GottfriesRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning