Skulder i dödsbo och arvsavstående

Hej!

Min syster och jag är enda arvingar till vår mamma,som ännu lever, men vi fasar för att en dag behöva ta hand om vad hon lämnar efter sig. Vi har försökt hjälpa henne med både det praktiska och det ekonomiska under de senaste åren, eftersom hon varken sköter sin lägenhet eller sin ekonomi, men vi kommer ingen vart med nånting (enligt hennes läkare är hon inte dement) utan allting har bara blivit värre och värre under åren. I våra försök att hjälpa upp hennes ekonomi har vi hittat krav från kronofogden och krav från flera inkassoföretag och obetalda räkningar, men vi har inte fått hennes tillåtelse att reda ut det. Hon har också tagit 2 pensionärslån (ett hypotekslån och ett annat) á 100 000 kronor. Lägenheten är i dåligt skick och i större behov av en sanering än av en storstädning, så det är uppenbart att att dödsboet inte kommer att kunna betala sina skulder. Min fråga är vad vi som dödsboägare kan göra om vi vill avsäga oss arvet och allt juridiskt samröre med lägenheten och kontakter med myndigheter och bank m m. Vi vill helt enkelt, och illa nog, inte ha mer med henne att göra.

Mycket tacksam för svar.

Vänliga hälsningar

Elisabeth

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om det finns mer skulder än tillgångar i dödsboet när er mor går bort, behöver ni inte betala skulderna. Man ärver alltså aldrig skulder.

Om det finns tillgångar som överstiger skulderna, ska skulderna betalas med tillgångarna i dödsboet. Det som blir över kan ni som ingår i dödsboet sedan dela upp mellan er. Om ni har hunnit dela upp tillgångarna mellan er innan ni betalat skulden ska ni lämna tillbaka så mycket till dödsboet att det täcker skulden. Ni är solidariskt betalningsansvariga. Det innebär att ni måste täcka upp för varandra om någon av er hunnit göra er av med så mycket av tillgångarna att han inte kan betala sin andel av skulden.

Om inte skulden betalas kommer Kronofogden utreda vilka tillgångar dödsboet har. Skulden kan betalas genom till exempel utmätning av fast eller lös egendom. Det kan till exempel vara en lägenhet, pengar, bilar eller fordringar.

Om det kommer finnas tillgångar kvar efter skulderna har betalats har en arvinge eller testamentstagare alltid möjlighet att neka ett arv. Om man inte vill ha sin del av arvet så kan man välja att avstå, överlåta eller avsäga sig sitt arv. Man kan välja att neka en viss andel, en specifik egendom eller hela sin arvslott. Om man avstår, överlåter eller avsäger hela sitt arv innan bouppteckningen, behöver man inte kallas till förrättningen. Om det inte finns något arv till dig eller din syster är dock detta inte aktuellt. Detta är något som ni kan diskutera med er bouppteckningsman när en bouppteckning skall göras efter er mor i framtiden.

Om det i framtiden inte skulle finnas tillgångar för att täcka vissa kostnader för begravning och ni inte vill bekosta detta själva kan en dödsboanmälan göras av exempelvis individ- och familjenämnden inom kommunen som då ersätter en bouppteckning.

Dödsboanmälan, som är kostnadsfri, ska upprättas inom två månader från dödsfallet. Anmälan översänds för registrering till Skatteverkets bouppteckningsavdelning i Härnösand. Dödsboanmälan får göras om den avlidnes tillgångar inte räcker till mer än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet, det vill säga de räcker inte till kostnaderna för bouppteckning. Om den avlidne äger fast egendom (fastighet, tomträtt) måste dock en bouppteckning upprättas.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är varmt välkommen att kontakta oss på Lawline om du har fler frågor eller funderingar

Med vänlig hälsning,

Nathalie ByströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo