Skulder i äktenskapsförord

Jag har läst era råd angående äktenskapsförordet, men har ändå en fråga: gäller en sådan formulering som ni rekommenderar där också för skulder? Jag ska gifta mig, men min blivande make och jag bestämt att vi inte ska dela hans CSN-skuld osv. Behövs det i det här fallet en särskild formulering?

Skulle vara mycket tacksam att få ert svar!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

I svensk rätt ansvarar varje make i ett äktenskap för sin egendom och sina skulder (1:3 ÄktB). En skillnad härifrån är det s.k. "latenta anspråket" på den andra personens giftorättsgods vid eventuell upplösning av äktenskapet. Detta latenta anspråk blir aktuellt om den andra maken har mer egendom än en själv och det är först då det är möjligt att faktiskt få del av den andra makens egendom. När man beräknar vardera makens egendom gör man först avdrag för skulder på både sin enskilda egendom (som man exempelvis gjort enskild via äktenskapsförord) och sin egendom som ingår i giftorättsgodset. Först efter dessa avdrag räknas makarnas andelar i bodelning.

Det är med andra ord inte möjligt att reglera makars skulder via äktenskapsförord eftersom att dessa alltid är makens egna skuld. Annat är en makes skulder kan överstiga dennes tillgångar vilket gör att denne make inte tillskjuter någon egendom till bodelningen, men skulder är som sagt inte något som kan regleras i äktenskapsförord.

Hoppas jag svarade på din fråga,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning