FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet24/04/2018

Skuldebrev för bolån efter separation mellan sambor

Hej! Jag och min sambo ska separera. Vi bor i villa som har ett värde på 3 miljoner, vi har lån på 1,9 miljoner. Vi har nyligen bytt fönster, kostnad 110 000 kr. Jag pluggar så alla bolånen står på honom, han jobbar och har bra inkomst. Nu vill min syster köpa ut hans del och jag ska ta över hans lån vilket kan bli svårt eftersom jag pluggar. Kan jag skriva en skuldsedel till min sambo och han står kvar på halva lånet fast jag betalar månadskostnaden för det? Alltså står han kvar på 950 000 kr tills jag börjat jobba då jag tar över lånen. Skuldsedeln skrivs på 950 000 kr som säkerhet. Vilka skyldigheter har jag för bolånen? Är jag skyldig att betala för hälften fast jag inte står på dom? Vad blir mest ekonomiskt; att min syster köper ut honom eller att jag lånar min systers pengar och köper ut honom för att sedan ge halva lagfarten till min syster som gåva. Lånen är nyligen ombundna tio år framåt, ingen av oss tänkte då på separation. Jag har talat med två olika bankmän på vår bank och fått två olika svar. Den första sa att jag inte var skyldig att hjälpa honom att lösa lånen och den andra sa att jag var det. Vill givetvis lösa detta på bästa sätt, vill bara vara säker på vilka skyldigheter och rättigheter jag har.

Med vänlig hälsning Maria Nilsson

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

I din fråga finns lite olika element, jag kommer att besvara dessa i följande ordning:

1) Kan ni upprätta en skuldsedel (skuldebrev) fram tills dess att du är klar med dina studier och kan ta över lånen?

2) Är du skyldig att betala hälften av bolånen?

3) Är det mer ekonomiskt att din syster köper ut din sambo?

När sambor separerar delar de inte på lånen

I en bodelning mellan sambor ingår endast gemensam bostad och gemensamt bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen https://lagen.nu/2003:376). Det spelar ingen roll vem som har förvärvat egendomen, alltså vem som har betalat för den om egendomen har köpts för gemensamt bruk (5 § sambolagen https://lagen.nu/2003:376). Längden på samboförhållandet kan spela roll, den som påstår att ett förhållande inte förelegat har bevisbördan för detta. Det finns ett fall från Högsta Domstolen med ett par som bott ihop i 11 veckor, vilket ansågs varar att bo stadigvarande tillsammans i en inte alltför kort period enligt sambolagens mening (RH 2005:34). Vidare ser rätten till andra ekonomiska aspekter, såsom att ni båda har stått skrivna på villan.

Bodelningen kan ske när som helst efter att samborna har separerat, om en begäran om bodelning har framställts senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde (8 § sambolagen https://lagen.nu/2003:376). Exakt hur det ska gå till står inte i lagen men det krävs att den ena sambon ska underrätta den andra för att kravet ska ha framställts, detta kan göras både muntligen och skriftligen. Vid tvist om huruvida framställan har skett så är det sambon som begärt bodelningen som ska bevisa att det har skett. Att rekommendera är att begäran om bodelning görs genom att skicka ett rekommenderat brev med mottagarbevis för att säkerställa att det i ett senare skede går att bevisa att framställan om bodelning är gjord.

Samboegedomen är er gemensamma bostad och bohag (1 och 5-6 § sambolagen https://lagen.nu/2003:376) I det gemensamma bohaget ingår möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § sambolagen https://lagen.nu/2003:376). Det som inte ingår i samboegendomen är egendom som:

1) är frånskild genom samboavtal,

2) gåva som har mottagits med villkoret att den ska utgöra enskild egendom,

3) arv som mottagits med villkoret att det ska vara mottagarens enskilda,

4) egendom som mottagits som förmånsförordnande vid liv-, olycksfalls- och sjukförsäkring, eller genom pensionssparande.

Samma sak gäller för egendom som har trätt istället för enskild egendom, alltså om ni t.ex. har sålt en klocka som någon av er ärvt med villkoret att den skulle vara enskild egendom, och sedan köpt ett halsband för pengarna. Då blir halsbandet enskild egendom till den personen som ärvt klockan, (7 kap. 2 § äktenskapsbalk https://lagen.nu/1958:637).

Annan egendom som går utöver vad som nämnts ovan, som t.ex. båtar, bilar, banktillgodohavanden, värdepapper och försäkringar, berörs inte av sambolagens regler och ingår således inte heller i samboegendomen, inte heller sambors egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål.

1) Kan ni upprätta en skuldsedel (skuldebrev) fram tills dess att du är klar med dina studier och kan ta över lånen?

Som framgår ovan ingår alltså inte lånen som står på din sambo i er samboegendom, således berörs de alltså inte i rättslig mening av att ni separerar. Väljer ni att upprätta ett skuldebrev med en avbetalningsplan kommer det att fungera som om du är med att betala av lånen, då har din skyldighet att betala av lånen uppstått genom skuldebrevet, inte genom lagen.

Hur upprättas ett skuldebrev?

Kraven för att ett skuldebrev ska anses vara upprättat är följande: (1) en förpliktelse att prestera utan motkrav, (2) utfästelsen om skulden får inte behandla något annat, d.v.s. på lapparna ska det endast vara skulden som behandlas, (3) handlingen ska vara skriftlig och undertecknad av utställaren (din sambo), eller annan behörig person, (4) det måste vara krav på en penningfordran, alltså en skuld i pengar (motiven till skuldebrevslagen).

Det föreligger en viktigt skillnad mellan enkla skuldebrev och löpande skulderbrev. Enkla skuldebrev är ställda till viss man, det är alltså endast till en borgenär (oftast långivaren) som betalningen ska ske till (26 § skuldebrevslagen https://lagen.nu/1936:81), medan löpande skuldebrev är ställda till "viss man eller order", vilket betyder att de kan löpa mellan olika borgenärer (11 § skuldebrevslagen https://lagen.nu/1936:81). Viktigast i den här särskiljningen är att ett enkelt skuldebrev inte är en värdehandling, utan endast ett bevis om fordringens uppkomst och innehåll, till skillnad från löpande skuldebrev som värdehandlingar.

Ett skuldebrev blir preskriberat efter 10 år om det inte har skett ett preskriptionsbrott (1-2 §§ preskriptionslagen https://lagen.nu/1981:130). Preskriptionsavbrott sker genom att (1) låntagaren erkänner skulden, här har även ett bestridande av skulden ansetts som ett erkännande av skulden samt en avbetalning har också ansetts som ett erkännande, (2) borgenären skickar ett skriftligt krav om betalaning , eller (3) att borgenären har vidtagit rättsliga åtgärder, d.v.s. gått till domstol, krävt betalning genom Kronofogden, konkursförfarande eller om förhandling offentligt ackord (5 § preskriptionslagen https://lagen.nu/1981:130).

Upphörande av skuldebrev sker genom att borgenären (din sambo eller syster) efterger skulden, då bestämmer hen ensidigt i egenskap av borgenär att skulden ska upphöra. Rent praktiskt sker det genom att borgenären river skuldebrevet.

2) Är du skyldig att betala hälften av bolånen?

Eftersom lånen inte ingår i samboegendomen föreligger det ingen skyldighet för dig att betala hälften av lånen, en sådan skyldighet skulle endast kunna uppkomma genom avtal, såsom du själv har föreslagit genom t.ex. ett skuldebrev.

Den här slutsatsen kommer från informationen i din fråga, det kan finnas omständigheter som uppkom när ni tecknade lånen och köpte fastigheten som jag inte är medveten om. Jag tänker på anledningen till varför den ena bankmannen gav dig svaret om att det finns en skyldighet för dig att betala av bolånen till villan när det är din sambo som har tecknat dessa.

3) Är det mer ekonomiskt att din syster köper ut din sambo?

Gör ni på så sätt att du lånar pengar av din syster för att köpa ut din sambo så blir den stora skillnaden av fastigheten helt och hållet hamnar i familjen, vilket gör att rätten till arv uppstår. I det här förhållandet är det inte i dagsläget av en stor betydelse, men kan bli i framtiden om det händer dig eller din syster någon.

Ekonomiskt beror det på vilken typ av skuldebrev du upprättar med din sambo respektive din syster. Om det är enkla skuldebrev ni upprättar (vilket är det vanligaste vid personliga lånåtaganden) blir inte skuldebrevet i sig en värdehandling, utan det är endast ett bevis om att du är skyldig någon pengar. Ett värdefullt bevis, men ingen värdehandling, det vill säga att värdet ligger i avtalet mellan dig och borgenären, inte i själva pappret. Vidare är en fråga om räntan på lånen ska tas in i skuldebrevet eller inte. Skillnaden om du eller din syster köper ut din sambo blir även vem av er som kommer att få betala fastighetsskatten, den kommunala fastighetsavgiften och stämpelslatten.

När du eller din syster tar över lånen till villan utgår jag från att ni vill att din sambo ska bli helt friskriven från ansvar vad gäller fastigheten. För att han ska bli det och för att din syster ska kunna bli skriven på lagfarten måste din syster ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. För att hon ska kunna göra det måste det föreligga en förvärvshandling, såsom köpeshandling eller gåvobrev i er fall. Din syster måste ansöka om lagfart inom 3 månader från förvärvet (20 kap. 2 § jordabalken https://lagen.nu/1970:994#K20).

Hur du kan gå vidare med din fråga

Vad du kan göra nu för att gå vidare med din fråga är dels att funderar på om du hellre vill ha ett skuldebrev till din syster eller till din sambo, det är egentligen det som avgör vilket som är bäst för dig. Om du väljer att din syster ska köpa ut fastigheten generar det i en större säkerhet om det skulle hände dig någonting, eftersom fastigheten då är helt och hållet i familjen.

Som jag har nämnt ovan är det lite underligt att bankmannen säger att du är skyldig att stå för hälften av lånen, vilket gör att det kan vara någon detalj eller omständighet som du inte har fått med i din fråga. Du är mer än välkommen att skicka ett mail till mig på ophelia.wigstrom@lawline.se för att diskutera om du vill ha hjälp med att upprätta ett skuldebrev, eller vill ha vidare rådgivning.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Ophelia WigströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000