Skuldavdrag innan makarnas vardera giftorättsgods delas lika mellan dem!

Jag och min make bor i det hus han äger och han står ensam på lånen. Nu vill han byta bank och dom vill då ha ett äktenskapsförord så jag inte kan ta vinsten vid en eventuell försäljning och på så vis lura banken. Borde jag inte först få halva huset som gåva i så fall. Annars känns det som att jag får betala för något som inte är mitt. Eller räcker det att jag avsäger mig allt anspråk på ev vinst vid försäljning?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Att Ni skulle skriva på ett äktenskapsförord innebär inte att du kommer betala för något som inte är ditt.

Det låter underligt för mig att en bank skulle kräva att du och din make skriver ett äktenskapsförord för att skydda sig själva. Detta eftersom det vid en eventuell skilsmässa så kommer vardera makes skulder att dras av från vardera makes tillgångar innan man gör en lika fördelning av boet mellan makarna. Jag har svår att se att ni skulle kunna lura banken genom att inte upprätta ett äktenskapsförord.

Ett äktenskapsord innebär oftast antingen att den ena makens eller båda makarnas vardera samtliga egendom eller viss egendom ska utgöra vardera makens enskilda egendom. Det som händer i praktiken när man skriver ett äktenskapsförord, är att man "förvandlar" giftorättsgods till enskild egendom. Varför gör man på detta sätt? Jo för att det vid en bodelning med anledningen av en skilsmässa INTE kommer ingå någon enskild egendom, utan ENBART giftorättsgods. Giftorättsgods är således all egendom som inte utgör enskild egendom genom ett äktenskapsförord eller genom en tredjemansföreskrift vid arv eller gåva, se Äktenskapsbalken (ÄktB) 7 kap 2§ 1:a stycket.

Om ni skriver ett äktenskapsförord som gör att din makes fastighet blir hans enskilda egendom så innebär det inte automatiskt att dess avkastning (vinsten) också utgör enskild egendom. Här krävs det i så fall att ni i äktenskapsförordet specifikt tydliggör att fastighetens avkastning också ska utgöra din makes enskilda egendom, se ÄktB 7 kap 2§ 2:a stycket.

Genom att du skriver på ett äktenskapsförord om att fastigheten och dess avkastning ska utgöra din makes enskilda egendom, så kommer du inte ha någon rätt till fastigheten eller dess avkastning vid en eventuell skilsmässa. Värt att nämna är att fastigheten kan enbart bli enskild egendom om Du går med på att skriva under äktenskapsförordet. Bådas underskrift krävs nämligen för att förordet ska anses vara juridiskt giltigt. Du har alltså rätten att inte samtycka till förordet.

(Jag utgår ifrån, i mitt svar, att det inte finns en sådan tredjemansföreskrift som jag ovan nämnt)

Vänligen,

Arash GhavamnejadRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”