FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTKonkurs11/06/2015

Skuld försvinner inte när borgenären går i konkurs

Vad gäller om någon har en hyresskuld till ett bostadsföretag som gått i konkurs och konkursförvaltare tagit över. Försvinner hyresskulden då bolaget har upphört eller har man en skuld till konkursförvaltaren.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Vid en konkurs övertas gäldenärens (den som står i skuld) tillgångar av ett konkursbo. Konkursboet är en självständig juridisk person som företräds av en konkursförvaltare. En konkurs innebär inte att din skuld försvinner, istället står du i skuld till konkursboet.

Vänligen,

Tom SundinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?