Skriva en framtidsfullmakt

2017-07-19 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Kan jag skriva en framtidsfullmakt själv och två som bevittnar min namnteckning.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Det är möjligt för dig att skriva en framtidsfullmakt själv. En framtidsfullmakt fungerar så att ni får rätt att företräda varandra för det fall någon av er på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser.

Det är samma tuffa formkrav på en framtidsfullmakt som det är på testamenten. Det ska vara skriftligt, undertecknad av två vittnen i samtidig närvaro. De bör (inget krav, men är bra ur bevishänseenden) vid sina namn anteckna yrke och hemvist. Vidare måste testamentsvittnet vara över 15 och får inte vara psykiskt sjuk till sådan grad att han eller hon inte förstår innebörden av vad han eller hon skriver på. Vittnet får inte heller vara fullmaktshavaren (den som ska använda fullmakten).

Av själva fullmakten ska även framgå:

1. att det är fråga om en framtidsfullmakt,
2. vem eller vilka som är fullmaktshavare,
3. vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och
4. vilka övriga villkor som gäller.

Eftersom en fullmakt är ett så ingripande rättsinstrument och det är så högt ställda krav på framtidsfullmakter rekommenderar jag att ni tar kontakt med en jurist för att få det upprättat korrekt. Vill ni att någon av Lawlines jurister hjälper er kan ni komma i kontakt med dem på www.lawline.se/boka.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?