Skriva äktenskapsförord

Hej,

Jag tänker skriva äktenskapsförord och avser endast de pengar (konton, fondkonton, pension, kapital).

Vi har inget företag, hus eller sommsrstuga, det avser endast "pengar"

Hur ska jag fylla i den mall som avser äktenskapsförord då?

Kan man i äktenskapsförord skriva både kapital och skulder som står i våra resp namn?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Genom att äktenskapsförord så kan makar avtala om att viss egendom ska undantas från en eventuell framtida bodelning, 7 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB). Äktenskapsförordet ska vara skriftligt och undertecknas av makarna samt registreras hos Skatteverket. Det råder i princip avtalsfrihet mellan makarna vilket innebär att du och din make i princip kan avtala hur ni vill. Det finns dock vissa begränsningar i vad man kan avtala om, i praxis finns någon som kallas för "typtvång" och innebär att villkor som innebär ett osäkerhetsmoment i princip är förbjudna i ett äktenskapsförord. Exempelvis får man inte avtala om att egendom ska vara enskild om äktenskapet avslutas genom skilsmässa men att egendomen ska vara giftorättsgods om någon av makarna dör. Man får inte heller tidsbegränsa ett äktenskapsförord.

Det går således bra att föreskriva att "pengar" ska vara enskild egendom, så länge man är tydlig med vad det är som faktiskt ska vara enskild egendom. Ni bör även tänka på hur ni vill göra med eventuell avkastning av den enskilda egendomen, om ni vill att även avkastningen ska vara enskild egendom måste ni uttryckligen skriva in det i äktenskapsförordet.

Angående pensionen så utgör den allmänna pensionen sådan rättighet som inte kan överlåtas enligt 10 kap. 3 § ÄktB och ska därför inte ingå i bodelning. Tjänstepension brukar även träffas av denna bestämmelse, det beror sig dock lite på vad som står i det avtalet. Privat pension däremot träffas inte av denna bestämmelse, om ni vill att er privata pension ska vara enskild så måste ni alltså ta med det i äktenskapsförordet.

Gällande skulder så kan ni inte genom äktenskapsförord direkt avtala om att vissa skulder ska vara enskilda. Om skulden ska ingå i bodelning eller inte beror på vilken egendom skulden är hänförlig till, 11 kap. 2 § ÄktB. Om en skuld är hänförlig till något som är enskild egendom så ska skulden således inte tas upp i en bodelning.

Huruvida du ska fylla i den mall du hänvisar till är svårt för mig att säga eftersom jag inte har mallen framför mig. Men om du behöver vidare hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord så råder jag dig att ta kontakt med oss på info@lawline.se där vi hjälper dig med detta mot en konkurrenskraftig kostnad.

Hoppas detta är svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba HållstenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning