Skriftlighetskravet för gåvobrev vid överlåtelse av fastighet

2020-11-11 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej. Jag vill ge min make 50 % av min hemgård som gåva så att vi båda blir lagfartsägare av den. Kan jag skriva gåvobrevet för hand eller måste det vara skrivet på dator. Mvh Margareta
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Formkraven gällande gåva av fastighet återfinns i 4 kapitlet Jordabalken. Det är ytterst viktigt att gåvobrevet uppfyller dessa uppställda krav för att överlåtelsen av fastigheten ska vara giltigt. För att bäst besvara din fråga kommer jag först ha en sammanfattande genomgång av dessa här nedan:

- För det första: gåvobrevet måste vara skriftligt upprättad.

- För det andra: det måste det framgå att gåvogivare överlåter fastigheten (som ska anges med den formella beteckningen, det vill säga "Jag Margareta Hansson överlåter i gåva .... ) till gåvomottagaren (till Din mans namn). Detta kallas för en överlåtelseförklaring.

- För det tredje: gåvobrevet måste specificera hur stor andel av fastigheten som överlåts, i ert fall ska det alltså tydligt framgå att det är 50 procent.

- För det fjärde : både gåvogivaren och gåvomottagaren måste skriva under gåvobrevet.

Så länge du kan pricka för alla dessa punkter så ska gåvobrevet anses vara giltig.

Det som blir av intresse för oss utifrån din frågan är den första och den fjärde punkten. Gåvobrevet ska vara skriftligt upprättad och undertecknat. Som du ser pekar inte kraven på att det skriftliga karaktären måste vara skriven på datorn. Gåvobrevet kommer vara giltigt så länge den är skriftligt upprättad, innebärande att du kan skriva den för hand också, så länge du kan pricka av de punkter jag presenterade här ovan.

En annan aspekt som kan vara bra att känna till för er situation och som jag vill passa på att påpeka är det är bra om två personer (vilka som helst) bevittnar när gåvobrevet antecknas (20 kap § 7 Jordabalken). Detta hör ihop med när din man kommer söka lagfart för fastigheten. Om inte gåvobrevet bevittnas kommer lagfarten att förklaras vilande. Bevittningen och den vilande lagfarten har dock endast i de fall du som gåvogivare skulle ångra dig. Det ger dig en möjlighet att inom viss tid med stöd utan 20 kap § 8 Jordabalken väcka talan vid domstol om att du vill att gåvobrevet ska ogiltigförklaras.

Hoppas detta svar besvarade din fråga! Uppstår det fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Arina Chwich Dumitrascu
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2051)
2021-06-18 Vad kan jag göra om hyresvärden inte betalar tillbaka depositionen?
2021-06-12 Ge bort lägenhet men bo kvar?
2021-06-06 Får en fastighetsägare fylla igen ett dike på sin tomt som har betydelse för en villaägarförening?
2021-05-31 Ofullständig fråga

Alla besvarade frågor (93238)