Skriftliga handlingar

2015-11-19 i Formkrav
FRÅGA
Räknas email som skriftligt?
SVAR

Hej! Tack för att du väljer att vända dig till lawline med din fråga.

Eftersom att jag inte vet vilken typ av handling din fråga gäller ska jag försöka besvara frågan generellt. Att en handling i vissa fall ska vara skriftligt innebär ett krav att handlingen måste uppfylla viss form för att vara giltig. Att handlingen är en elektronisk sådan (email) anses allmänt innebära att den räknas som skriftlig om inget annat är sagt. Dock måste handlingen i vissa fall uppfylla vissa andra formkrav som kanske inte kan uppfyllas via email ( ex. underskrifter i vissa fall).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Angelica Ahlström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (156)
2020-05-25 Måste vittnen till en framtidsfullmakt ange hemvist och yrke?
2020-05-21 Är det möjligt att ha två likalydande original av framtidsfullmakter?
2020-05-11 Solennitetsvittnen vid framtidsfullmakt
2020-04-10 Handlingens giltighet och dess formkrav

Alla besvarade frågor (81741)