Skriftlig uppsägning via mejl

2017-11-30 i Formkrav
FRÅGA
Jag vill utträda ur Torreby Gk men det måste ske skriftligt. Gäller då mejl?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Om det finns ett krav på att utträdet måste ske skriftligt så innebär detta att utträdet måste meddelas på ett viss sätt (genom skriftlig handling) för att den ska kunna anses vara giltig.

Att ett utträde ska ske skriftligt innebär alltså att utträdet måste ske genom att man skriver ett dokument/skrivelse som ska undertecknas och lämnas över till mottagaren. Kraven för skriftlighet är alltså (1) ett dokument/en skrivelse med underskrift och (2) att dokumentet/skrivelsen lämnas över till mottagaren.

Praxis i avtalslagen har idag utvecklats för att passa det samhället som vi idag lever i. Det är allt vanligare idag att människor använder mejl. Utträdet behöver inte enbart meddelas genom brev eller papper för att anses vara giltigt. Om meddelandet angående utträdet sker skriftligt via mejl så kommer det anses vara en giltig utträdelse och som att kravet på skriftlighet är uppfyllt. Det som krävs är att mejlet är undertecknat av den personen som önskar utträde och att mejlet skickas till rätt person/mottagare.

"Skriftligt" omfattar/gäller alltså papper, brev, dokument, mejl, skrivelser och liknande.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie Gergy
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (103)
2018-05-20 Eventuellt formfel förhandsavtal bostadsrätt
2018-05-02 Formkrav vid borgensåtagande?
2018-04-30 Vad som kan regleras i ett samägandeavtal
2018-04-29 Fullmaktsblankett

Alla besvarade frågor (54438)