Skriftlig uppsägning av hyreslokal har inte kommit fram, är den ogiltig?

2020-04-18 i Hyresavtal
FRÅGA
Min teaterförening har sagt upp hyran av lokaler som ägs av en privat fastighetsägare.Uppsägningstiden var 9 månader.Föreningen skickade ett brev med uppsägningen per post och även ett mail tre dagar senare med uppsägningen och meddelandet om att ett brev gått i väg för tre dagar sedan.Nu påstår fastighetsägaren att han aldrig fått något brev.I avtalet står att uppsägningen ska ske skriftligt men inget om att brevet ska vara "rekommenderat".Han har nu kontaktat en advokat som kontaktat oss och säger att ingen uppsägning gäller utan att en ny 9-månaders-period startat.Vad bör föreningen göra och vad är oddsen för att vi förlorar?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om hyra regleras i 12 kap. jordabalken (JB), vilket också ofta kallas hyreslagen. Specifikt om uppsägning finns det regler i 12 kap. 3 § JB. En uppsägning ska som huvudregel vara skriftlig (12 kap. 8 § 1 st. JB). En skriftlig uppsägning ska delges den som söka för uppsägning (12 kap. 8 § 3 st. JB). Vad som anses med delgivning är att om den som sökts inte träffas i sin hemvist får uppsägningen sändas i rekommenderat brev under hans eller hennes vanliga adress. Utöver det ska ett exemplar av uppsägningen lämnas antingen i den söktes bostad eller på kontoret till någon som är anställd där. Om någon inte kan påträffas, ska uppsägning istället läggas i den söktes postlåda om sådan finns (8 kap. 8 § JB).

Det finns alltså relativt specifika krav för att en uppsägning ska anses vara delgiven och således fullgjord. För att en uppsägning ska vara gällande krävs det alltså att brevet skickas på rätt sätt. Eftersom ni inte skickat rekommenderat brev skulle jag säga att oddsen för att er uppsägning framstår som fullgjord av en domstol relativt låg om ni inte vidtagit någon av de andra åtgärderna som jag listade ovan.

Hoppas du fick var på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emilia Nordström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1505)
2021-02-17 När har jag rätt att få nedsatt hyra?
2021-02-15 Kan jag på något sätt bryta företagets hyresavtal?
2021-02-15 Kan gynnande beslut om lägenhet ändras?
2021-02-12 Betalningsskyldighet under en uppsägningstid

Alla besvarade frågor (89533)