FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt20/03/2014

Skoluppgift

Hej Här kommer min fråga, en gammal tentafråga från 2012 som jag inte kan ta mig igenom.

Johansson har sedan en tid haft ekonomiska problem. Problemen kulminerade den 1 oktober förra året då hans fastighet, Bärby 1:1, utmättes på begäran av C-banken. Medelsfördelning efter den exekutiva auktionen är beräknat att ske den 1 april i år(2012). Följande anspråk gör gällande:

1. A-banken har en fordran mot Johansson på 335 000 kr, varav 300 000 kr avser kapital och 55 000 kr avser ränta. Som säkerhet för sin fordran har banken två pantbrev i fastigheten, dels ett från 1982 på 100 000 kr, dels ett från 1983 på 200 000 kr. 2. B-banken har en fordran på 400 000 kr (360 000 kr kapital, 40 000 kr ränta) och panträtt avseende en inteckning från 1986 om 200 000 kr och en från 1992 om 200 000 kr. 3. C-banken har en fordran om 300 000 kr (200 000 kr kapital, 100 000 kr ränta). Banken har säkerhet i en inteckning från 1995 om 400 000 kr. 4. D-banken har en fordran om 100 000 kr (90 000 kr kapital, 10 000 kr ränta). Som säkerhet för fordran har banken ett pantbrev från 1997 på 100 000 kr. 5. Grannen Pettersson har enligt ett skriftligt avtal från 1990 rätt till båtplats på Johanssons fastighet. Avtalet har skrivits in som servitut 1990. 6. Den andra grannen, Svensson, åberopar ett arrendeavtal från 2001 vilket skrevs in samma år.

Kostnaderna för försäljningen (förrättningskostnaderna) uppgår till 35 000 kr. Referensräntan uppgår till 2 procent. Upprätta en sakägarförteckning och ange skyddsbeloppet.

Glöm inte att ange eventuella lagrum i delfrågorna ovan.

Skulle bli jätteglad om ni kunde hjälpa mig med denna fråga!

Lawline svarar

Hej!

Vi uppskattar att du vänder dig till Lawline med din fråga, men vi har som policy att inte besvara skoluppgifter eller liknande. 

Att upprätta en sakägarförteckning kan vara krångligt, men det handlar i huvudsak om att arbeta metodiskt och därmed undvika enkla misstag. Beakta årtal, fordringsägare, eventuella ägarhypotek m.m. 

Om du inte finner någon användbar svarsmall råder jag dig att studera lagtext och lämplig kurslitteratur. 


Lycka till!


Med vänlig hälsning, 

Henrik HolménRådgivare
Hittade du inte det du sökte?