Skolsköterskas tystnadsplikt

2014-12-08 i Sekretess
FRÅGA
Hej. Jag går i grundskolan, (åk.9) och jag har haft det väldigt svårt med personliga problem som inte lämpas att gå in på just nu. Min skolsköterska på skolan har spridit falska "rykten" om att jag har sagt att jag hatar alla lärare i skolan o.s.v. Detta är absolut inte sant, och det enda jag nämnde till henne var att jag inte litar på lärare p.g.a tidigare incidenter. Hon har själv erkänt att hon sagt detta till 10-tal lärare som säger att dem tycker synd om mig. Jag är inte helt säker men jag undrar om detta kan anmälas som förtal. Eftersom skolsköterskan har tystnadsplikt så borde hon inte talat med sina kolleger om detta bakom min rygg. Hon har också sagt till min mor i telefon (medans jag lyssnade) att jag bara är 15 år och inte kan veta vad som är bäst för mig. Jag har tagit detta mycket personligt, och det har också gjort att jag känner att övriga lärare tar ett steg bak ifrån mig. Så somsagt, har min skolsköterska och/eller övrig personal gjort ett brott? 
SVAR

Tack för din fråga till Lawline, 

En skolsköterska har tystnadsplikt enligt 25 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen, den lagen kan du hitta här:http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets--och-sekretessla_sfs-2009-400/#K25. Det innebär att skolsköterskan har sekretess likvärdig den andra som jobbar med sjukvård har och uppgiften kan bara röjas om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon annan leder men utav röjandet.

Du är förvisso omyndig, men inte ens vårdnadshavaren har rätt att få ta del av allt som rör dig, 12 kap. 3 § i samma lag. Skolsköterskan har dock rätt att ta kontakt med dina föräldrar om hen känner oro eller om barnet ( du ) befinner dig i en allvarlig situation. Med tanke på att du är 15 år, skolsköterskans sekretess samt att det "bara" handlat om faktumet att du har sagt att du har svårt att känna förtroende för vissa lärare, (förutsatt att du inte mår mycket dåligt över detta) anser jag att skolsköterskan har överskridit sin sekretess men exakt var gränsen går i verkligheten har jag svårt att svara på. Gränsdragningsfall av detta slag torde vara vanliga när det handlar om att lämna ut uppgifter till vårdnadshavaren.

Hoppas att detta var till någon hjälp trots att jag inte kan ge dig något entydigt svar!

Isabella Widjestrand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (213)
2020-06-30 Sekretess inom sjukvården och framtidsfullmakt
2020-06-15 Brott mot tystnadsplikt?
2020-06-14 När är en läkaren skyldig att lämna sekretessbelagda uppgifter?
2020-05-30 En bostadsrättsförening har inte rätt att begära ut uppgifter ur belastningsregistret om en presumtiv andrahandshyresgäst

Alla besvarade frågor (81763)