Går skulden i arv? Hur avsäger man sig sin rätt till arv?

2020-11-15 i Arvsavstående
FRÅGA
Hej,En farmor dog. Hon testamenterade hälften till sin son och resten att delas upp mellan fyra barnbarn.Allt som fanns kvar var ett hus. Sonen tvingade sedan sina barn att skriva på ett avtal att han fick sälja huset.En reavinst skatt på 15000 och ytterligare en skatteskuld på 50000 har nu dödsboet dragit på sig. Barnen har ingen insikt i vad som hänt och ingen har kontakt med pappan. Ett brev om att skulden måste lösas annars blir dödsbodelägarna skyldiga har de fått från skatteverket. Kan man i efterhand avsäga sig sin arvslott? Farmodern dog för 20 år sedan men dödsboet pga av hennes sons buffel o båg är inte skiftat förrän tre år sedan. Skatteskulden blev de medvetna om häromdagen. De har inte fått ngt arv, hur kan de skydda sig från skulden?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som regel går skulder som dödsboet har inte i arv. Kan dödsboet inte betala de skulder som uppkommit innan arvsskiftet kommer arvingarna och testamentstagarna inte att ärva skulderna. Skulderna kommer istället att skrivas av.

Vad gäller avsägning av arvslott kan en arvinge både före och efter arvlåtarens död avsäga sig arvet genom arvsavsägelse. Avsägelsen ska dock, för att Skatteverket ska kunna ta hänsyn till avsägelsen, framställas senast vid bouppteckningsförrättningen.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (323)
2021-02-06 Avstå arv med skuld hos kronofogden?
2021-01-18 Ångra avsägelse av arv
2020-12-27 Kan man avstå sin arvslott till förmån för sitt barn?
2020-12-23 Kan arvtagare avstå från rätten till arv eller testamente?

Alla besvarade frågor (89663)