Skolfråga/avtalsrätt

2015-11-19 i Konkurs
FRÅGA
Hejsan! Jag studerar juridik första året på gymnasiet och jag har nu fått en mindre uppgift i affärsjuridik gällande hur ett företags konkursbo skall fördelas. Alla forum var tillåtna. Uppgiften: Ett företag har gått i konkurs med 640 000 kr i skulder. När konkursförvaltaren har krävt in alla fodringar och sålt alla tillgångar finns 500 000 kr på banken. Konkursförvaltarens kostnader uppgår till 40 000 kr. En leverantör hade före konkursen begärt utmätning i viss egendom på en fordran för 25 000 kr. Ett factoringföretag hade vid konkursen kundfakturor i pant för förskott på 30 000 kr. Skulder för revision och bokföring uppgår till 25 000 kr. Banken har ett företagshypotek på 260 000 kr som säkerhet för ett banklän med samma belopp. Dessutom finns löneskulder på 50 000 kr, hyresskulder på 15 000 kr samt skatteskulder på 35 000 kr. Obetalda leverantörsskulder uppgår till 200 000 kr.Man ska alltså fördela konkursboets tillgångar. Jag har förstått att man bör leta i konkurslagen och förmånsrättslagen, samt att konkursförvaltaren går först, sedan skatteskulder och sedan företagshypotek. Skulle behöva lite hjälp med resterande, har ett hum men är ej säker. Undrar även av ren nyfikenhet vad som händer med resterande skulder, och om det skulle vara nån skillnad med dessa om det var en enskild firma? TACK!
SVAR

Hej Tora.

Vi på lawline har som policy att inte svara på skolfrågor, men förmånsrättslagen verkar vara ett bra ställe att börja på.

Mattias Vilhelmsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll